Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Eikenprocessierups

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een pakket van maatregelen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het is onmogelijk om de rups volledig uit te bannen, dus werken we naar een beheersbare situatie toe. 

De bestrijding in Gennep bestaat uit:

  • Preventieve bestrijding door de Nationale Bomenbank. Op basis van gegevens van voorgaande jaren is er een spuitkaart opgesteld. De bomen op de spuitkaart worden preventief behandeld. Dat betekent 1 of 2 keer behandelen met een bacteriepreparaat (Xen Tari). De preventieve bestrijding start vanaf eind april, omdat de eiken daarvoor in blad moeten zitten.
  • Curatieve bestrijding door de Nationale Bomenbank. Ondanks de preventieve behandeling is het in juni/juli/augustus nodig om te starten met de curatieve bestrijding. Dit betekent het weghalen van de nesten.

Binnenkort start de curatieve bestrijding. Nadat alle gemeentelijke bomen zijn geïnventariseerd, maakt de aannemer een planning om vervolgens de nesten uit de bomen te zuigen. Het is helaas niet mogelijk om alle bomen in de gemeente curatief te bestrijden. We werken volgens de prioriteiten die op de interactieve kaart zijn weergegeven. In eerste instantie zetten we in op de bomen binnen de bebouwde kom.

  • Natuurlijke bestrijding. Aanvullende maatregelen worden uitgevoerd om de biodiversiteit te bevorderen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Hiervoor is samen met IKL een plan van aanpak opgesteld. Er zijn al mezenkastjes uitgedeeld en er is een regeling voor het bestellen van bloemzaad. In de loop van het jaar wordt het aantal acties uitgebreid.

Informatie over de eikenprocessierups

Melding doen 

We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van de interactieve kaart. Deze wordt live bijgehouden door de aannemer. Op de interactieve kaart kunt u zien welke bomen wel en niet curatief bestreden worden. Alle bomen op de interactieve kaart worden gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten door de Nationale Bomenbank. Staat een boom niet aangegeven op de kaart? Dan komt deze ook niet in aanmerking voor curatieve behandeling.

U kunt een (aanvullende) melding doen als u het nest nog niet op de curatieve kaart aantreft. De plaagdruk zal weer groot zijn. De aannemer kan helaas niet op alle plaatsen tegelijk zijn. We vragen daarvoor uw begrip.

Melding doen

Spinselmot en spanrups

De gemeente krijgt veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. In veel van deze gevallen gaat het over andere rupsen, namelijk de spinselmot en de spanrups. Deze verspreiden geen jeukende brandhaartjes en zijn daardoor redelijk onschuldig. Deze rupsen hoeven niet weggehaald te worden.

De spinselmot is er in meerdere varianten en komen vooral voor in laag struikgewas. Spanrupsen kunnen wel voorkomen in eikenbomen. Spanrupsen zijn kleine groene rupsjes die soms met lange draden uit de bomen hangen. Op de website van de Vlinderstichting vindt u meer informatie over verschillende rupsen.

Veel gestelde vragen

Voor algemene vragen verwijzen we u naar de website van het landelijke Kennisplatform. Ook de veelgestelde vragen in onze gemeente zijn beantwoord.
Bekijk de video van het jeugdprogramma Klokhuis voor een laagdrempelige uitleg over de eikenprocessierups. Deze video is in samenwerking met Terra Nostra, partner van de Nationale Bomenbank, opgenomen.