Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Dienstverlening uitsluitend op afspraak

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. Dit geldt in elk geval tot en met 19 mei 2020. Een afspraak maakt u via www.gennep.nl of door telefonisch contact op te nemen via (0485) 49 41 41.

Let op: Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, niezen of koorts? Dan verzoeken we u om thuis te blijven.

We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen

  • Een verhuizing kunt u tijdelijk alleen digitaal of schriftelijk doorgeven.
  • Uittreksels kunt u tijdelijk alleen digitaal aanvragen.
  • Het is tijdelijk niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Heeft u een gegronde reden? Dan kunt u contact opnemen via (0485) 49 41 41. 
  • Uw rijbewijs aanvragen en afhalen kan voorlopig nog wel. We volgen hierbij de landelijke richtlijnen. 

Ondanks alle maatregelen streven we ernaar om de dienstverlening aan onze inwoners op het niveau te houden, zoals u dat van ons gewend bent.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen beperkt. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Binnen Europa kunt u dus tijdelijk blijven doorrijden met een verlopen rijbewijs. De voorwaarden voor de tijdelijke regeling zijn:

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
  • Bestuurders van wie het rijbewijs in deze periode verloopt kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. In deze periode blijft u verzekerd en krijgt u geen boete als u staande wordt gehouden.
  • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
  • De regeling geldt voor alle rijbewijzen, dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is om de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen

De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.