Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Burgerraad

Op deze pagina vindt u de lijst met burgerraadsleden en hun nevenfuncties.

CDA

 • G.A.A.M. (Gérard) Cloïn
 • D.A.J. (Dick) van Dijck
  Nevenfunctie: zelfstandig ondernemer
 • A.J.A. (Bert) Felling
  Nevenfuncties: Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, lid Commissie Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde, lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, emeritus hoogleraar Methodenleer Radboud Universiteit Nijmegen, lid Expertpanel JOB-monitor en LAKS-monitor, voorzitter Commissie Evaluatie van het Centrum voor Crisispreventie en Veiligheid (CVV) (Ministerie van Justitie en Veiligheid en het WODC.
 • R.J.M. (Ronny) Peeters Weem
  Nevenfuncties: agrarisch ondernemer, lid ledenraad Coöperatie TopigsNorsvin, lid ledenraad Coöperatie Mestac
 • C.J.M. (Cees) de Roij
  Nevenfuncties: secretaris Huurdersvereninging Gennep, lid van Koepel Grave Mooiland

SP

 • C.F. (Charles) Schoemaker

VVD

 • B.A. (Beppie) Bosten 
  Nevenfunctie: zelfstandig ondernemer
 • S. (Silvia) van Emmerik
  Nevenfuncties: mede-eigenaresse van Safe2lock en eigenaresse van studio73
 • C.A.J. (Charles) Logcher
  Nevenfunctie: voorzitter van WSV de Mookse Plassen

D66

 • D.H.J. (Danny) Artz
  Nevenfunctie: Credit Manager Weir Minerals Netherlands b.v. Venlo
 • A.A. (Nol) van Est
  Lid auditcomité
  Nevenfuncties: bestuurslid GON Gennep e.o., dijkwacht Waterschap, voorzitter Kerkplein 5, voorzitter initiatiefgroep Kalboerhof
 • J.M. (Josefien) Laghuwitz
 • A.B. (Annemie) Weijers-van de Sand

PvdA

 • T.J. (Tom) Bögels
  Nevenfuncties: penningmeester en bestuurslid Stichting Exploitatie Schietsport Gennep, secretaris PvdA afdeling Gennep
 • E.G. (Elly) Gijsbers-Pluim
 • E.J.T. (Elly) van Lieshout-van der Linden
  Nevenfuncties: bestuurslid familievereniging Dichtbij, voorzitter toneelvereniging MeG, voorzitter buurtvereniging Emmastraat, vrijwilliger Computerclub KBO, vrijwilliger voor 2 cliënten van Dichterbij
 • J.W. (Jan Willem) Wesseldijk
  Lid auditcomité