Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Overzicht Omgevingsvergunningen (met ruimtelijke onderbouwing)

De aangevraagde (ontwerp) omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing, inclusief procedure en reactietermijn, vindt u op deze pagina. Ook vindt u hier een overzicht met onherroepelijke omgevingsvergunningen.

Om af te wijken van een bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) opgenomen mogelijkheid tot het voeren van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. Hiervoor dienen niet alleen de omgevingsvergunning met bouwplannen ingediend te worden maar dient de aanvraag ook te worden voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening.

Omgevingsvergunning in procedure

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, onherroepelijk