Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers

Dit item is verlopen op 27-09-2020.

In 2015/2016 is een start gemaakt met nieuw beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers, samen met de mensen waarom het gaat.

Hoe moet het vrijwilligerswerk en de mantelzorg er in de toekomst uitzien in de gemeente Gennep? En op welke manier kan de gemeente de mensen die zich hiermee bezighouden zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten? Dat is in 2015/2016 onderzocht samen met de mensen om wie het gaat.

Boom vol dromen

In september 2015 heeft een groot aantal verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers een vragenlijst van de gemeente ontvangen. Veel mensen hebben daarop gereageerd. Daardoor hebben we al een aardig beeld gekregen van wat er leeft bij deze groepen. Vervolgens hebben we in november en januari 2016 enkele bijeenkomsten georganiseerd. We hebben vrijwilligers en mantelzorgers gevraagd naar hun ideaalbeeld over vrijwilligerswerk en mantelzorg in onze gemeente. Al deze ideaalbeelden hebben een plekje gekregen in de ‘droomboom’.

Van droom naar werkelijkheid

Alle dromen hebben we gebundeld tot een aantal thema’s, zoals ‘Ontmoeting en samenwerking’, ‘Financiële ondersteuning’, de ‘Relatie tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals’ en ‘Informatie en communicatie’ . Daarna hebben vrijwilligers en mantelzorgers zich gebogen over de vraag: hoe zetten we de stap van droom naar werkelijkheid? Zij hebben de thema’s verder uitgediept. Daar zijn uiteindelijk een aantal concrete actiepunten uit voortgekomen.
Zie voor een terugblik op de bijeenkomsten, de uitwerking van de thema’s en de actiepunten de documenten onderaan deze pagina.

Vervolg

De gemeente is blij met de inbreng van de vele vrijwilligers en mantelzorgers. We gaan deze inbreng verwerken in het nieuwe beleidsplan. Dit plan bieden we straks aan de gemeenteraad aan. Voordat het zover is, willen we iedereen die een steentje heeft bijgedragen in de afgelopen tijd de kans geven om te reageren op het nieuwe beleidsplan. We komen daar binnenkort op terug!

Aan de slag

Als de gemeenteraad het beleid straks heeft goedgekeurd, dan begint het pas echt ... Dan moeten de actiepunten worden uitgevoerd. Daarvoor staan we samen aan de lat: wij als gemeente, maar ook ú, vrijwilligers en mantelzorgers! Alleen als we het samen doen, kunnen de dromen werkelijkheid worden. Voelt u zich betrokken bij een of meer actiepunten en wilt u daar een bijdrage aan leveren? Laat het ons weten door een mail te sturen naar omo@gennep.nl. Of neem contact op met Marcella Willemse via (0485) 49 41 41. Uiteraard bepaalt u zelf hoeveel tijd u investeert. Alle bijdragen zijn welkom!