Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleid sociaal domein

We hebben een integrale visie op het sociaal domein in Gennep: ‘Blijven(d) ontmoeten, meedoen, ondersteunen’ opgesteld. Bekijk deze visie hieronder.

Op basis van die visie gaan we in 2021 ook de onderstaande beleidsplannen vernieuwen en vervangen:

 Alle geldende (beleids)regels rond maatschappelijke zorg en welzijn (sociaal domein) vindt u in de Gennepse regelgeving.

 • Arbeidsmarktvisie

  Iedereen en ieder werk is van waarde. Onder deze titel heeft de gemeente Gennep in 2020 haar arbeidsmarktvisie opgesteld. We gaan een samenwerkingsnetwerk opbouwen om hieraan vorm te geven. In de documenten hieronder leest u meer informatie over de arbeidsmarktvisie.

  Lees meer
 • Beleidsplan ‘Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’

  In het beleidsplan ‘Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ staat beschreven hoe de gemeente Gennep vorm geeft aan de veranderingen.

  Lees meer
 • Beleidsplan 'Ondersteund in de basis'

  Als aanvulling op het beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ heeft de gemeenteraad het beleidsplan Ondersteund in de Basis vastgesteld, waarin de aanvullende ondersteuning voor minima en de schulddienstverlening zijn beschreven.

  Lees meer
 • Adviesraad sociaal domein

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen.

  Lees meer
 • Beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers

  In 2015/2016 is een start gemaakt met nieuw beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers, samen met de mensen waarom het gaat.

  Lees meer
 • Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte

  Speel- en ontmoetingsplekken moeten meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf immers het beste waar behoefte aan is! Daar is het beleid op toegespitst.

  Lees meer
Archief