Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleid sociaal domein

Hieronder vindt u een aantal actuele onderwerpen/beleidsthema's uit het sociaal domein en het beleidsplan 2015-2018 voor het sociaal domein.
Alle geldende (beleids)regels rond maatschappelijke zorg en welzijn (sociaal domein) vindt u in de Gennepse regelgeving.

 • Arbeidsmarktvisie

  Iedereen en ieder werk is van waarde. Onder deze titel heeft de gemeente Gennep in 2020 haar arbeidsmarktvisie opgesteld. We gaan een samenwerkingsnetwerk opbouwen om hieraan vorm te geven. In de documenten hieronder leest u meer informatie over de arbeidsmarktvisie.

  Lees meer
 • Beleidsplan ‘Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’

  In het beleidsplan ‘Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ staat beschreven hoe de gemeente Gennep vorm geeft aan de veranderingen. De gemeenteraad heeft dit plan op 13 oktober 2014 vastgesteld.

  Lees meer
 • Beleidsplan 'Ondersteund in de basis'

  Als aanvulling op het beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein’ heeft de gemeenteraad op 17 december 2014 het beleidsplan Ondersteund in de Basis vastgesteld, waarin de aanvullende ondersteuning voor minima en de schulddienstverlening zijn beschreven.

  Lees meer
 • Adviesraad sociaal domein

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen.

  Lees meer
 • Beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers

  In 2015/2016 is een start gemaakt met nieuw beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers, samen met de mensen waarom het gaat.

  Lees meer
 • Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte

  Speel- en ontmoetingsplekken moeten meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf immers het beste waar behoefte aan is! Daar is het beleid op toegespitst.

  Lees meer
Archief