Beleid Openbare Ruimte

De gemeente Gennep benadert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit. De uitstraling en kwaliteit van het beoogde eindbeeld zijn eenduidig vastgelegd in een meetlat, te vinden op deze pagina.

Hieronder vindt u ook het groenbeleidsplan en het wegenbeleidsplan van de gemeente Gennep.