Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Belastingen

Iedere inwoner van Gennep, of u hier nu alleen woont of een bedrijf heeft, betaalt gemeentelijke belastingen. Deze gemeenschapsgelden worden gebruikt om allerlei voorzieningen in de gemeente te bekostigen. Door belasting te betalen aan de gemeente levert iedereen zijn of haar bijdrage aan de gemeente. Welke belastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Via de lokale lasten calculator 2018 kunt u berekenen hoe hoog de jaarlijkse woonlasten in uw gemeente zijn. Ook kunt u een vergelijking maken met een andere gemeente.

BsGW

De gemeente Gennep heeft de uitvoering van de belastingheffing en inning sinds 2015 ondergebracht bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dit betekent dat u voor vragen over belastingen voortaan met BsGW contact op kunt nemen. Op de website van BsGW kunt u veel informatie vinden en inloggen op een persoonlijke pagina.

Een vraag over de gemeentelijke belastingen?

Bekijk dan de informatiepagina over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Gennep op de website van BsGW. Kunt u hier geen antwoord vinden? Neem dan contact op met BsGW.

U kunt bij BsGW terecht voor vragen over: WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken), onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsheffing, Diftar, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, kwijtschelding, automatische incasso, aanmaningen, dwangbevelen en andere vragen met betrekking tot WOZ, belastingheffing, belastinginning en kwijtschelding.

WOZ-waarde gemeente Gennep via woz-waardeloket.nl

Vanaf 2017 heeft gemeente Gennep een aansluiting op de landelijke website www.woz-waardeloket.nl. Via deze website kunnen WOZ-waarden van woningen in het hele land worden opgevraagd. Ook zijn er luchtfoto’s beschikbaar en kenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte.

Wilt u reageren op de gemeentelijke belastingaanslag?

Dan kunt u contact opnemen met BsGW.

Contactgegevens BsGW

U kunt contact opnemen met BsGW via het contactformulier op www.bsgw.nl.

Daarnaast ook:

  • Telefonisch via 088 - 8420 420 (lokaal tarief). Houd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer bij de hand;
  • Schriftelijk via Postbus 1271, 6040 KG Roermond;
  • Of persoonlijk aan de balie: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond

Kijk voor de openingstijden op www.bsgw.nl.