Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beeldkwaliteitplannen

In een beeldkwaliteitplan zijn specifieke toetscriteria opgenomen die ertoe moeten bijdragen dat het bijzondere karakter van het gebied waarvoor het plan geldt behouden blijft dan wel versterkt wordt. In de gemeente Gennep zijn de volgende beeldkwaliteitplannen van kracht: