Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Afvalinzameling

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er wijzigingen voor de afvalinzameling in onze gemeente.
De inzameling van restafval, gft en pmd gaat gewoon door. Het afval kan op een later tijdstip opgehaald worden dan dat je gewend bent. 

Geen huis-aan-huis papierinzameling

De komende weken vindt er geen papierinzameling plaats. Dat geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Extra papiercontainer

Van donderdag 26 maart tot en met vrijdagmiddag 27 maart staat een container op het kermisterrein in Heijen. Deze container wordt geplaatst ter vervanging van de huis-aan-huis inzameling van aanstaande donderdag. Ook de huis-aan-huis inzameling in Milsbeek van zaterdag 28 maart gaat niet door. De permanente papiercontainers (van SV Milsbeek en bij het milieustation) en tijdelijke containers (iedere zaterdag in Ottersum en één keer per drie weken in Ven-Zelderheide, St. Caecilia) blijven daarnaast gewoon in gebruik. Alle inwoners uit de gemeente kunnen papierafval wegbrengen naar een van deze containers. We verzoeken u om het papier netjes in de container te plaatsen, zodat er zoveel mogelijk papier in kan.

Geen inzameling van Klein Chemisch Afval

Zaterdag 4 april vindt er geen inzameling plaats van het Klein Chemisch Afval op de vaste standplaatsen.

Milieustation geopend

Het Milieustation is volgens de gebruikelijke openingstijden geopend. Op vrijdag kunt u afval wegbrengen tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur. We willen u vragen met de volgende punten rekening te houden:

  • Weeg af of een bezoek aan het Milieustation wel echt nodig is. Wellicht kan het wegbrengen van het afval enkele weken wachten.
  • Besluit u toch te gaan? Kom dan alleen.
  • Er is sprake van een maximum aantal bezoekers op het Milieustation. Hierdoor zullen er ook langere wachtrijen zijn.
  • Volg ook bij het Milieustation en in de wachtrij de aanwijzingen van het RIVM op. Blijf op 1,5 meter afstand. Neem zelf handschoenen en doekjes mee.

Kijk voor meer informatie over het Milieustation op www.gennep.nl/milieustation.

Compostactie afgelast

De compostactie van 29 maart tot en met 10 april gaat niet door. Als deze actie verplaatst wordt naar een later moment dit jaar, dan wordt dit nog gecommuniceerd.

Gennep Schoon gaat niet door

Vanwege de maatregelen is Gennep Schoon op 4 april afgelast. Deze dag wordt verplaatst naar het najaar. De datum wordt later bekend gemaakt. Alle deelnemende verenigingen zijn op de hoogte.