Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen

Gemeente Gennep werkt momenteel samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan een Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen. Dit plan gaat bijvoorbeeld over de bestrating, bewegwijzering, het groen en over de uitstraling van de kavels en gebouwen op de bedrijventerreinen.

In april 2020 stelde de gemeenteraad de Bedrijventerreinenvisie vast. Daarin stond dat de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen over het algemeen al goed is. We vinden het belangrijk om dit niveau op peil te houden. Daarvoor hebben we een beeldkwaliteitsplan nodig. Zo’n plan zorgt er mede voor dat de uitstraling van de terreinen mooi en uniform blijft. Ook kunnen we met behulp van het plan het beheer en onderhoud van de terreinen verder professionaliseren.

Om te komen tot een goed beeldkwaliteitsplan is het belangrijk dat de gemeente samenwerkt met ondernemers en vastgoedeigenaren. Bij de totstandkoming van het beeldkwaliteitsplan zijn deze partijen dan ook nauw betrokken. Samen met hen bespreken we thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en veiligheid op de bedrijventerreinen.

Met het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen verbeteren we, samen met alle betrokkenen, de kwaliteit en uitstraling van onze bedrijventerreinen. We hopen het plan in het tweede kwartaal van 2022 af te ronden.