Aftrap Toekomstvisie Gennep 2040

Maandag 26 september trapte burgemeester Hans Teunissen het project Toekomstvisie Gennep 2040 af. Op het Elzendaalcollege kregen vierdejaars leerlingen een gastles door Future Consult, het bureau dat de Toekomstvisie samen met de gemeente én inwoners vorm gaat geven.

De komende tijd gaan we samen met onze inwoners aan de slag om een visie op te stellen over hoe Gennep er in 2040 uit moet zien. Deze leerlingen werd gevraagd wat ze goed en minder goed vinden aan onze gemeente en hoe ze de toekomst van Gennep zien. 

Favoriete locaties van de leerlingen zijn – naast hun eigen huis en huizen van hun familie en vrienden – horecagelegenheden en de winkels. Ze willen dat er in de toekomst meer te doen is voor jongeren van hun leeftijd, vooral een uitgaansplek wordt gemist. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een verbeterpunt. Zorgen maken leerlingen zich onder andere over de veiligheid in de gemeente, die kan beter. Voornamelijk vrouwelijke leerlingen voelen zich niet altijd veilig als ze in het donker fietsen en zouden het fijn vinden als er meer straatverlichting komt.

Ondanks dat sommige leerlingen de wens hebben om naar een grotere stad te verhuizen, hopen velen in 2040 nog in de gemeente Gennep te wonen. Al zijn ze daar wel onzeker over: "Ik maak me wel zorgen of er dan genoeg huizen zijn om hier te kunnen blijven wonen", werd bijvoorbeeld gezegd. Als mogelijke oplossing werd hoogbouw genoemd.

In 2040 hopen de leerlingen verder op 'meer woonruimte', 'een manier waardoor huizen minder duur zijn' en 'iets tegen de gascrisis'. Ook 'zelfrijdende auto's', 'vliegende auto's' en 'robots tegen de arbeidstekorten' zijn uitvindingen die leerlingen in de toekomst hopen te zien. Andere ideeën en wensen voor de toekomst zijn 'verplicht zonnepanelen op alle daken', 'meer groen in de kern Gennep' en de komst van 'een groot park met activiteiten en markten'. 

Kortom, een geslaagde aftrap van het visietraject met goede eerste ideeën voor de toekomst van de gemeente Gennep. Bekijk hieronder de video voor een sfeerimpressie. 

Klik hier voor meer informatie over de toekomstvisie.

Aftrap Toekomstvisie Gennep 2040