Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of in uw digitale berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

WOZ-waarde

Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. De WOZ-waarde is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? Neem dan contact op met BsGW via 088-8420420. Zij helpen u graag! U kunt ook digitaal of schriftelijk bezwaar maken via www.BsGW.nl.

Kwijtschelding

Kunt u het bedrag op het aanslagbiljet niet betalen? Dan is het mogelijk om voor bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Op www.BsGW.nl vindt u meer informatie en een vragenlijst om te zien of u in aanmerking komt.

Betalingsregeling

Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u toch moeite om de aanslag te betalen? Bel dan met BsGW. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.