Aanmelden mantelzorgcompliment tot 1 november

Mantelzorgers vormen een belangrijke pijler in de samenleving. De zorgtaken die zij uitvoeren, ondersteunen hun naasten, maar verlichten bovendien de werkdruk bij zorginstellingen. De gemeente Gennep wil deze mantelzorgers dan ook graag een blijk van waardering geven.

Aanmelden

Bent u zorgvrager? Dan kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten. Het is nog tot 1 november mogelijk om uw mantelzorger aan te dragen voor het mantelzorgcompliment. Ga naar www.gennep.nl/aanmelden-mantelzorgcompliment en meld uw mantelzorger aan. Op deze webpagina vindt u ook de voorwaarden. 

Let op: het is aan de zorgvragers om hun mantelzorger aan te dragen. Het is voor mantelzorgers wel mogelijk om zichzelf namens hun zorgvrager aan te melden.