Aanbod grond en panden

Algemeen

Voornemen verkoop grond

Welke voornemens heeft de gemeente met onderstaande grond/objecten ?

De gemeente Gennep heeft het voornemen om onderstaande gemeentegronden of objecten aan te bieden. Dikgedrukt ziet u in welke juridische vorm dit is (zoals ‘te koop’), schuingedrukt in welke kern en onderstreept om welke locatie het gaat.

Voornemen verpachting grond

Landbouwgrond bij Milsbeek (geliberaliseerde pacht)

De gemeente Gennep heeft het voornemen om grond kortlopend (geliberaliseerd) te verpachten op onderstaande locaties, tot en met 31 december 2023. De gemeente heeft onderstaande gronden verworven voor het project Verbindingsweg Milsbeek. De kortlopende pacht kan in onderling overleg verlengd worden. De verlenging hangt af van de projectplanning.

Lees meer over het voornemen

Te koop via grondruiling

Buitengebied van de kern Milsbeek

De gemeente heeft het voornemen om het kadastrale perceel, plaatselijk bekend als gelegen aan het Verloren Land ongenummerd, te verkopen aan het Waterschap Limburg. Kadastraal is dit het perceel OTS D 4733. Dit is als onderdeel van een genomen grondruiling waarbij de gemeente van het WL in eigendom ontvangt het plaatselijk bekend als gelegen in de oksel van de Rijksweg en de Tielebeek, ten noorden van de kern Milsbeek.

Lees meer over het voornemen