WMO

Hier treft u meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor algemene informatie over de WMO van de rijksoverheid kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.

 • Sociale kaart valpreventie

 • Klanttevredenheidsonderzoek

  De Gemeente Gennep voert jaarlijks onderzoek uit naar de uitvoering van de wet. In 2012 is onderzoek gedaan naar he welzijn van jongeren in Gennep. 

 • WMO-raad

  De Wmo raad is ingesteld om de burgerparticipatie vorm te geven. De Wmo raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsvoornemens die betrekking hebben op het sociale domein.

 • Hulp aanvragen bij voorzieningen

  www.regelhulp.nl is een internetsite voor mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen en iedereen in hun omgeving. Deze website leidt mensen door het ondoordringbare woud van organisaties, regelingen, voorzieningen en uitkeringen.

 • Meer informatie?

  Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het Zorgloket via telefoonnummer 0485-49 41 41. U kunt hieronder direct het meldingsformulier downloaden om uw vraag te stellen en een afspraak te maken.

Home > Wonen en Leven > Zorg en welzijn > WMO