Welzijn

 • Hartveilig Gennep!

 • Buurten met Synthese

  Het is prettig om af en toe eens lekker te kunnen buurten. Maar behalve dat het gezellig is, kom je tijdens het buurten ook vaak veel te weten over de ander. Daarom komt Synthese graag bij u buurten.

 • Mantelzorg

  Mantelzorg is het langdurig en onbetaald verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze naaste kan een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn. Iemand die deze zorg verleent, noemen we een mantelzorger.

 • Steunpunt Huiselijk Geweld

  Nu is het genoeg: Bel 0900 - 126 26 26 in geval van huiselijk geweld!

 • Meldpunt discriminatie

  Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Dat is zo belangrijk dat het in de grondwet staat. Heeft u te maken met discriminatie? Meld dit dan.

Home > Wonen en Leven > Welzijn