Welzijn

  • Hartveilig Gennep!

  • Mantelzorg

    Mantelzorg is het langdurig en onbetaald verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze naaste kan een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn. Iemand die deze zorg verleent, noemen we een mantelzorger.

  • Steunpunt Huiselijk Geweld

    Nu is het genoeg: Bel 0900 - 126 26 26 in geval van huiselijk geweld!

  • Meldpunt discriminatie

    Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Dat is zo belangrijk dat het in de grondwet staat. Heeft u te maken met discriminatie? Meld dit dan.

Home > Wonen en Leven > Welzijn