Verhuizen

Samenvatting

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

Voorwaarden

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. Maar, u kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Gang van zaken

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op! Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Meenemen

Bij een persoonlijke aangifte:

 •  neemt u een geldig identiteitsbewijs mee

Bij online doorgeven:

 • hiervoor heeft u een digid-inlogcode
 • indien van toepassing, moet u alle bijlagen scannen en invoegen
 • samenwonende en/of  niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten zelf hun verhuizing doorgeven, ook als u allemaal tegelijk naar hetzelfde adres verhuist

Bij het downloaden van een verhuisformulier:

 • kunt u de verhuizing doorgeven van alle gezinsleden die samen van het oude naar het nieuwe adres verhuizen, het formulier ondertekenen en met kopie identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente.
 • samenwonende en/of niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten allemaal het formulier ondertekenen en met een kopie identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente. 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging als wij uw verhuisbericht hebben verwerkt in onze administratie.

 Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Uw geldige identiteitsbewijs .

Achtergrond

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Home > Wonen en Leven > Producten en diensten > Verhuizen