Ondersteuning bij het vinden van een baan

Ook in 2012 mogelijk gemaakt met Europese Subsidie

De gemeente Gennep ontving in 2011 extra subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om 115 werkzoekenden te helpen. Bekijk hier de eindrapportage.

In 2012 heeft de gemeente Gennep een nieuwe subsidie aangevraagd. Deze is inmiddels toegekend. In 2012 kan de gemeente Gennep hiermee voor 60 mensen een (nieuw) begeleidingsaanbod doen. 

Wie wordt benaderd voor de begeleiding?

Inwoners die binnen een van de onderstaande categorieën vallen, kunnen in 2012 gaan deelnemen aan het project. De deelname begint in principe in alle gevallen voor 1 januari 2013, maar kan wel tot in 2013 doorlopen.

  1. Bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 55 jaar;
  2. Bijstandsgerechtigden met medische belemmeringen;
  3. Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

De eerste twee groepen zijn bekend bij de gemeente en worden actief benaderd. Als u tot de derde doelgroep behoort, dan kunt u zichzelf melden. Als u (ook) een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering van de UWV ontvangt, valt u helaas buiten de doelgroep. Ook als u een ANW – uitkering ontvangt valt u buiten de doelgroep.

Verbeteren van arbeidskansen

Er wordt gezocht naar trainingen en werkkansen die bij de mogelijkheden en interesses van de werkzoekende aansluiten. Of naar andere manieren om actief te worden, zoals vrijwilligerswerk. Met deze nieuwe vaardigheden wordt de kans op een passende baan aanzienlijk vergroot.

De gemeente Gennep zet elk jaar in de begroting opzij om inwoners te ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit verbetert niet alleen het leven en de kansen van mensen, maar levert op lange termijn ook een besparing op doordat het aantal uitkeringen afneemt. Er is nu extra geld door 180.000 euro subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Dit stelt de gemeente in staat om, samen met INTOS, in de tweede helft van 2012 aan meer inwoners intensievere begeleiding te bieden.

Veelgestelde vragen

HET ESF INVESTEERT IN JOUW TOEKOMST EN IS MEDEFINANCIER VAN HIERNAAST STAANDE ACTIVITEITEN.

Home > Wonen en Leven > Werk en inkomen > Ondersteuning bij het vinden van een baan