Nieuws

 • Passend onderwijs

  Sinds augustus 2014 bestaat de Wet Passend Onderwijs. Dat betekent dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

 • Burgemeester de Koning reikt 9 Koninklijke onderscheidingen uit

  Vrijdagochtend reikte burgemeester De Koning negen Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen.  Aan alle decorandi werd de eremedaille Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend. Bekijk de foto's van de feestelijke uitreiking op www.facebook.com/GemeenteGennep.

 • Sluiting kantoor

  Het gemeentekantoor van Gennep is gesloten op:

  - maandag 27 april i.v.m. Koningsdag;
  - maandag 4 en dinsdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag;
  - donderdag 14 en vrijdag 15 mei i.v.m. Hemelvaartsdag;
  - maandag 25 mei i.v.m. Pinksteren.

 • Afsluiting rotonde Groesbeek

  Tussen zaterdag 16 mei 18.00 uur en vrijdag 22 mei 18.00 uur vindt onderhoud plaats aan de rotonde Zuidmolen in Groesbeek. De rotonde is die periode volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een omleiding staat ter plekke aangegeven. Deze verloopt o.a. via de Bredeweg en de Zwarteweg in Milsbeek.

 • Akse Media start met actualiseren gegevens gemeentegids

  In september komt de nieuwe gemeentegids 2015/2016 uit. Vanaf dan verschijnt de gemeentegids voortaan elk jaar direct na de zomervakantie. Eind april start Akse Media met het actualiseren van de contactgegevens.

 • Eikenprocessierups geeft vervelende klachten

  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De rupsjes vormen nesten op de stammen van eikenbomen. Hun microscopisch kleine brandharen kunnen vervelende klachten geven.  De overlast start meestal in mei en loopt door tot en met augustus/september.

 • “De eindjes aan elkaar knopen”

  Gennep kent een uitgebreid wandelnetwerk, dat met knooppuntenbordjes wordt aangegeven. In een nieuw gratis boekje van de gemeente staan acht wandelingen van 3 tot 8,5 km via de knooppunten beschreven. Van een stadswandeling tot de route Looierheide en van ’t Genneperhuis tot de route Heijen.

 • Zorgkosten terugvragen met de belastingaangifte

  Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Deze kosten zijn voor een deel aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit doet, ziet u op de website www.meerkosten.nl. De website geeft uitleg over het invullen van de belastingaangifte. U vindt er ook rekenvoorbeelden.

 • Werkzaamheden Europaplein

  Vanaf 1 maart tot en eind juni wordt het Europaplein heringericht. Het plein krijgt een groenere uitstraling rondom en een meer logische indeling. Er blijft straks voldoende ruimte voor het organiseren van de weekmarkt, kermis en andere activiteiten.

 • Rioolwaterzuivering Gennep herstelt zich van vervuiling

  De rioolwaterzuivering in Gennep lijkt zich te herstellen van een verstoring van het zuiveringsproces. Het binnenkomende rioolwater was begin april vervuild met een aanzienlijk hogere concentratie stikstof dan normaal.

 • Vrijwilligers maken kennis met Team Toegang

  Op 26 maart is er een bijeenkomst geweest in Pica Mare, waarbij vrijwilligers kennis konden maken met het Team Toegang van de gemeente. Ook kon men input geven voor het nieuwe vrijwilligersbeleid en reageren op het digitaal kennisplatform. Het verslag van deze bijeenkomst is voor alle genodigden beschikbaar. U kunt dit opvragen via omo@gennep.nl.

 • Gennep gaat door met Startersleningen

  De Rijksoverheid stopt met het beschikbaar stellen van geld voor Startersleningen. Gelukkig heeft dit geen gevolgen voor starters in onze gemeente. De gemeente Gennep en provincie Limburg gaan namelijk samen door met de lening.

 • Oneens met de WOZ-waarde?

  BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen voert de belastingtaken uit voor de gemeente Gennep. Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, kunt u terecht bij BsGW. BsGW helpt u graag en zonder kosten.

 • Sensoor: een luisterend oor

  Vanaf januari moeten gemeenten voor hun inwoners op ieder moment van de dag anoniem een luisterend oor beschikbaar stellen. Sensoor verzorgt deze taak namens de gemeenten.

 • Gemeente Gennep zoekt senior HRM adviseur

  Voor het cluster personeel en organisatie zoeken wij een senior HRM adviseur. Bekijk de vacature.

 • Uitnodiging collegebezoek Milsbeek

  Afgelopen week ontvingen de inwoners van Milsbeek een uitnodiging voor het bezoek van B&W op 21 april a.s. Helaas is de verzending van de brief per persoon in plaats van per adres gegaan. Daardoor zijn er op veel adressen meerdere uitnodigingen bezorgd.  Heel vervelend, want dit kostte onnodig veel papier. We zullen hier in de toekomst nog beter op letten.

 • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

  Ouders en kinderen kunnen met klachten of vragen over hun rechtspositie in de jeugdzorg terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ verstrekt informatie en biedt onafhankelijk advies. Deze dienstverlening is gratis.

 • Derde ronde aanbesteding zorg, jeugdhulp en participatie Noord-Limburg

  De aanbesteding van de taken op het gebied van zorg (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdhulp en de participatiewet in Noord-Limburg is een derde ronde in gegaan.

 • Gemeente Gennep werkt aan een gezonde woningmarkt

  Zoals vele gemeenten in Nederland wordt de gemeente Gennep sinds 2012 geconfronteerd met een krimp in de bevolking. De vergrijzing is één van de oorzaken van deze krimp. We verwachten dat daardoor de vraag naar woningen in de toekomst zal teruglopen. We zien echter ook dat er op dit moment nog behoorlijk wat woningbouwplannen in onze gemeente zijn.

 • Tips voor het keukentafelgesprek

  Het keukentafelgesprek heeft u met de gemeente als u bijvoorbeeld thuis zorg of ondersteuning nodig heeft. Misschien gaat u binnenkort zo’n gesprek voeren. Dan is het handig om u alvast goed voor te bereiden.

 • Start realisatie Pleisterplaatsen in Milsbeek en Gennep

  Ten zuidoosten van de nieuwe rotonde Zwarteweg-N271 en  ten oosten van de rotonde bij het busstation in de kern Gennep gaat de gemeente pleisterplaatsen realiseren.

 • Het keukentafelgesprek

  Sinds januari kunt u bij het Team Toegang  terecht als u bijvoorbeeld thuis zorg of ondersteuning nodig heeft. Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek bekijkt een medewerker van het Team Toegang samen met u welke oplossing het beste bij uw situatie past.

 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  Op maandag 23 maart 2015 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 1 hoorzitting:

 • 26 maart inloopbijeenkomst herinrichting Tielebeek

  Op donderdag 26 maart aanstaande vindt in Strandpaviljoen Dushi, Pastoorsdijk 11a in Middelaar een inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de concept plannen uitgelegd voor de beekherstel werkzaamheden aan de Tielebeek voor het 2,5 km gedeelte tussen de Provinciale weg N271 en de Maas in Milsbeek, gemeente Gennep.

 • Afschrijving van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen

  BsGW voert vanaf 2015 het innen van de belastingen namens de gemeente Gennep uit. Eerdere jaren ontving u de aanslag in februari. Door de overgang zal dit in maart worden.

 • Gennepse ooievaars vergroten sterrenstatus

  De ooievaars die al een aantal jaren bivakkeren bovenop het historisch stadhuis van Gennep waren al te zien via de webcam van de gemeente, maar zijn op weg naar nationale roem. Genneps trots is namelijk te zien op de site van de Vogelbescherming www.beleefdelente.nl en www.beleefdelentejunior.nl. Wethouder Jan Welles zette de webcams samen met de ‘ Groentjes’ (kinderen) van IVN op speelse wijze aan. Foto's zijn te vinden op www.facebook.com/GemeenteGennep.

 • Advertentieverkoop gemeentegids 2015/2016 gestart

  In september 2015 komt de nieuwe gemeentegids 2015/2016 uit. Vanaf dit jaar verschijnt de gemeentegids voortaan elk jaar direct na de zomervakantie, gelijktijdig met de start van het nieuwe schooljaar.

 • Twee Gennepse straten door naar finale ‘beste klimaatstraat van Nederland’

  De bewoners van de Aaldonksestraat in Ottersum en de Burgemeester Gilissenweg in Gennep zijn door naar de laatste fase van het HIER Klimaatstraatfeest en staan op dit moment op nummer 19 en 30 in de competitie. Vanaf nu strijden alleen nog de beste vijftig straten van Nederland om de titel ‘beste klimaatstraat van Nederland’ en een feestbudget van maar liefst €10.000.

 • Krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  Bij de Maas- en Niersbode van woensdag 4 maart treft u de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen aan. Met deze uitgave informeert de gemeente u over de veranderingen op het gebied van de (jeugd)zorg, werk en welzijn.

 • Plastic, metaal (blik) en drankenkartons (PMD) in dezelfde zak

  Vanaf woensdag 4 maart kunt u ook blik en drankenkartons  in de plastic hero zak doen en aan straat zetten.

 • Vragen over betaling PGB?

  Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) voor zorg of ondersteuning? Gebleken is dat een aantal mensen nog geen betaling heeft ontvangen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) va www.svb.nl /PGB of via 030 – 264 82 00

 • Belastingen in maart op de mat

  BsGW voert vanaf 2015 het innen van de belastingen namens de gemeente Gennep uit. Eerdere jaren ontving u de aanslag in februari. Door de overgang zal dit in maart worden.

 • Plastic, metaal en blik (PMD) in dezelfde zak

  Vanaf woensdag 4 maart kunt u ook blik en drankenkartons in de plastic hero zak doen en aan straat zetten.

Archief
Home > Wonen en Leven > Actueel > Nieuws