Nieuws

 • Militaire oefening

  Op 24 en 25 november is er een militaire oefening in de gemeente Gennep. Daaraan nemen 16 personen en 4 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

 • Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  In december en januari kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente  een collectieve verzekering  bij CZ of bij VGZ mogelijk gemaakt. Met een basis en aanvullend pakket.

 • Wij komen graag in contact met uw mantelzorger!

  Krijgt u zorg van uw partner, kind, vriend, buur of van een andere naaste? De gemeente komt graag in contact met deze persoon om hem of haar te bedanken. Ga naar www.gennep.nl/mantelzorgwaardering voor meer informatie.

 • Provincie zet in op oplossing landbouwverkeer N271

  Naar aanleiding van een recent dodelijk verkeersongeval tussen een landbouwvoertuig en een personenwagen op de N271 bij Gennep, vond op 17 november 2015 een overleg plaats. Daarbij waren de Provincie Limburg, gemeente Gennep, belangenvertegenwoordigers van landbouwverkeer en loonwerkers, de politie en Veilig Verkeer Nederland aanwezig.

 • Geen paspoort en ID-kaart 24/11

  Op dinsdag 24 november 2015 is het niet mogelijk om paspoorten en/of identiteitskaarten aan te vragen of op te halen. Op deze dag wordt de apparatuur namelijk vervangen.

 • 400 jaar stadhuis Gennep

  In de jaren 1612-1617/1619 is gebouwd aan het stadhuis aan de Markt in Gennep.  Het stadhuis bestaat nu dus bijna 400 jaar. De gemeente wil dit niet zomaar voorbij laten gaan! In nauwe samenwerking met een aantal organisaties willen we op bijzondere wijze aandacht schenken aan deze historische mijlpaal.

 • Subsidie voor e-bike werknemers

  De auto inruilen voor een e-bike is niet alleen goed voor het milieu. Het helpt ook om de verkeersdrukte te beperken en is beter voor de gezondheid. Daarom sloot de gemeente Gennep zich in juni 2015 aan bij Forenzo. We stimuleren het gebruik van e-bikes door bij de aanschaf subsidie te geven. Er zijn inmiddels 14 fietsen gekocht, wat betekent dat de gemeente nog subsidie heeft voor 16 e-bikes. Ook bij de Provincie Limburg is nog subsidie beschikbaar.

 • Informatieavond Niersweg-Zuidoostwal

  Op 25 november 2015 vindt er tweede informatieavond plaats over de nieuwe inrichting van de Niersweg-Zuidoostwal.

 • Vluchtelingenvraagstuk

  Dagelijks leest u erover in de krant en ziet u de beelden op televisie: de grote stroom met vluchtelingen die een toevlucht zoekt in ons land. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie buigt elke gemeente zich over de vraag of er mogelijkheden zijn om vluchtelingen op te vangen. Ook in Gennep houdt het gemeentebestuur zich met dit vraagstuk bezig. Wat is daar tot nu toe uitgekomen?

 • Een veilige route voor tractoren

  Eind oktober 2015 vond een ernstig ongeluk plaats op de N271 bij Gennep. Een automobilist is achterop op een tractor gereden, met dodelijke afloop. De Provincie Limburg heeft daarna borden geplaatst dat landbouwvoertuigen niet zijn toegestaan op deze autoweg. Sindsdien rijden er meer tractoren door het centrum van Gennep. Dat levert ongewenste en gevaarlijke situaties op, bijvoorbeeld voor fietsers en schoolgaande kinderen.

 • Begroting 2016 vastgesteld

  Op 9 november 2015 stelde de gemeenteraad de begroting 2016 vast: 'Focus op wat we doen'. De begroting biedt een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Wat wil de gemeente bereiken, hoe gaat ze dat doen en hoeveel geld wordt daarvoor uitgetrokken. Lees het in de begroting.

 • We werken aan de Beweegwijzer 2016

  Oproep voor sport- en beweegaanbieders om hun activiteiten in november aan te melden voor de nieuwe Beweegwijzer.

 • Declaraties PGB gemeente/zorgverzekeraar

  De gemeente heeft vernomen dat het declareren van zorgkosten voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in een aantal gevallen niet goed gaat. Dit kan sommige inwoners aangaan die zowel een PGB bij de gemeente (Jeugdwet of Wmo) als bij de zorgverzekeraar hebben.

 • Onderzoek klanttevredenheid

  Bezoekt u in het najaar de Poort van Gennep? Dan wordt u gevraagd mee te werken aan het invullen van een enquête over de dienstverlening van de gemeente Gennep. Ditzelfde geldt als u belt, of gebruik maakt van ons digitale loket.

 • Onderzoek klanttevredenheid

  Bezoekt u in het najaar de Poort van Gennep? Dan wordt u gevraagd mee te werken aan het invullen van een enquête over de dienstverlening van de gemeente Gennep. Ditzelfde geldt als u belt, of gebruik maakt van ons digitale loket.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf eind augustus vinden controles plaats op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De uitvoering van de controle gebeurt door controleurs van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen en door controleurs van het Velpse bureau Legitiem bv.

Archief
Home > Wonen en Leven > Actueel > Nieuws