Nieuws

 • Holland Ladies Tour woensdag 31 augustus

  Woensdag 31 augustus 2016 vindt de Holland Ladies Tour weer plaats in de gemeente Gennep. Dit is een meerdaagse wielerkoers voor het professionele dameswielrennen. Stichting 4-Events heeft de organisatie van dit evenement in onze gemeente in handen.

 • In zomerse sferen

  De zomer houdt nog even aan en er staan ons nog flink wat leuke evenementen te wachten. Wie wordt bijvoorbeeld de 1000ste bezoeker van de ooievaarstentoonstelling? Welke ploeg wint dit jaar de Gennepse etappe van de Holland Ladies Tour? En wie overwint de uitdagingen van de Niersdal Survivalrun?

  Een greep uit de evenementen komende weken...

 • Onderzoek naar opvanglocatie vluchtelingen nog in volle gang in gemeente Gennep

  Gemeente Gennep is samen met het COA nog volop bezig met het onderzoek naar een geschikte opvanglocatie voor vluchtelingen. Dit gebeurt in goed overleg met de provincie Limburg. De gemeente verwacht na de zomer de resultaten van de zoektocht bekend te kunnen maken.

 • Buurtpreventie via WhatsApp

  WhatsApp Buurtpreventie groepen helpen de veiligheid in de buurt te vergroten. Bewoners richten deze groepen zelf op om onveilige situaties vroegtijdig te signaleren en zo criminaliteit tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat de politie meer ogen en oren heeft op straat.

 • Verkeersprojecten die dit jaar op de planning staan

  Eind april 2016 zijn de prioriteiten bepaald voor werkzaamheden en projecten op het gebied van verkeer. Via dit bericht geven we aan welke activiteiten – naast de afhandeling van vragen en meldingen – nog dit jaar op de planning staan.

 • Zelf een bewakingscamera ophangen, mag dat?

  Ja. Bedrijven en organisaties plaatsen al langere tijd bewakingscamera’s, maar nu neemt ook plaatsing bij woningen een vlucht. Dat mag, maar wel onder bepaalde voorwaarden die dienen om de privacy van anderen te beschermen. Dat staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Vanaf 10 september code 95 nodig op rijbewijs categorie C

  Bent u beroepschauffeur en wilt u dat blijven? Dan moet u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs (categorie C) hebben staan.
  Om deze code 95 te krijgen dient u 35 uur nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur praktijk. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

 • Doe mee met de Grote Clubactie

  Extra inkomsten voor de club? Doe mee met de Grote Clubactie! Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al meer dan 40 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken. De vereniging verkoopt loten en van de omzet gaat 80% direct naar de clubkas. De 6.000 verenigingen die jaarlijks meedoen, halen gemiddeld een bedrag op van 1.400 euro door loten te verkopen.

 • Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

  Op 25 juli 2016 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Gennep. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

 • Burgerjaarverslag 2015

  In het Burgerjaarverslag van de gemeente Gennep, de terugblik op 2015, vindt u cijfers over Gennep in een handig overzicht met pictogrammen. 
  Van demografische gegevens en het aantal keukentafelgesprekken en meldingen, tot het aantal paspoorten dat in 2015 is verstrekt.

 • Opvang vluchtelingen: Gemeente zoekt verder naar geschikte opvanglocatie

  Nu de opvang van vluchtelingen in Huys Heijen vooralsnog niet doorgaat, bekijkt de gemeente samen met het COA of er andere plaatsen in de gemeente Gennep zijn waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

 • Twee lintjes voor Flamingo's vrijwilligers

  Ans Laracker-Hofmans en Henk Wouters (Flamingo's '56) zijn zaterdag 25 juni 2016 door burgemeester Peter de Koning onderscheiden met een lintje. De twee steunpilaren van volleybalvereniging Flamingo's '56 ontvingen de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en het volleybal.

 • Nieuwe editie krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  Op 22 juni valt samen met 1Gennep de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) bij u in de bus. Met deze uitgave informeren we u over (jeugd)zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep. Ook kunt u in deze krant lezen over initiatieven van inwoners, die aandacht hebben voor elkaar en die er samen voor zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente.

 • Vierdaagse Feestidee? Doe mee!

  We roepen alle inwoners op om de route op 21 juli 2016 extra feestelijk te maken. Met muziek, vlaggen, versieringen en activiteiten. Wij hopen er, samen met u, weer een prachtig feestje van te maken en de wandelaars een onvergetelijke ontvangst te geven. Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit of feestelijke aankleding? Dan kunt u in aanmerking komen voor een VersIERDAAGSEpakket en een eventuele vergoeding voor uw activiteit.

 • Tot 25.000 euro subsidie per grensoverschrijdend project

  Een klein project waarbij samen wordt gewerkt met partners over de grens in Duitsland? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding van de kosten tot maximaal 25.000 euro! Via het “People-to-People” programma stelt de Euregio rijn-maas-noord per direct weer subsidie beschikbaar voor allerlei samenwerkingen.

 • Opvang vluchtelingen in de gemeente Gennep

  In april is de Gennepse gemeenteraad akkoord gegaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Huys Heijen. Afgesproken is dat de opvang moet plaatsvinden in bestaande bebouwing en dat deze geldt voor maximaal 101 personen. Vervolgens heeft het COA laten weten onder deze voorwaarden geen kostendekkende opvang te kunnen realiseren op Huys Heijen.
  Het COA wil nu samen met de gemeente onderzoeken of er andere locaties zijn in de gemeente Gennep die in aanmerking komen om vluchtelingen op te vangen.

 • Aangepaste agenda Gecombineerde Commissie 6 juni

  De agenda voor de gecombineerde raadscommissie van maandag 6 juni a.s. (20.00 uur) is aangevuld met het onderwerp ‘Criteria opvang vluchtelingen in de gemeente Gennep’. De aangepaste agenda vindt u op de pagina Raadscommissies.
  Het is ook mogelijk om bij dit onderwerp in te spreken. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld u dan 24 uur vóór aanvang van de vergadering bij de gemeente aan. Het aanmeldformulier en meer uitleg over de mogelijkheid om in te spreken/spreekrecht aan te vragen vindt u op de website van de gemeente.

 • Gedichten kunst keramiekmuur

  Stadsdichter Piet Tunnesen heeft acht gedichten gemaakt, behorend bij de kunstwerken in de keramiekmuur op het Jan Lindersplein in Gennep. Tijdens de onthulling op 29 mei 2016 droeg hij drie van deze gedichten voor.

 • Huis-aan-huis inzameling van taxussnoeisel

  Gemeente Gennep werkt samen met Stichting Taxus Taxi. Dit is een huis-aan-huis service voor het ophalen van taxussnoeisel voor de productie van kanker remmende middelen. Vrijdag 27 mei start het inzamelseizoen 2016. U kunt dagelijks een ophaalverzoek indienen om uw snoeisel op te laten halen. De speciale Taxus Taxi Tassen zijn te bestellen via www.taxustaxi.nl/tas of telefoonnummer 085-48 96 350.

 • Huys Heijen vooralsnog niet in gebruik voor opvang vluchtelingen

  De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum (azc) op Huys Heijen voor maximaal 101 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal 5 jaar. Daarbij heeft de gemeenteraad als voorwaarde gesteld dat alle verblijfsruimten en voorzieningen voor de vluchtelingen in bestaande gebouwen ondergebracht moeten worden. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geconcludeerd dat de capaciteit van Huys Heijen te beperkt is om als zelfstandige opvanglocatie te kunnen worden ingericht. Dat betekent dat Huys Heijen vooralsnog niet als azc in gebruik zal worden genomen.

 • 6 Koninklijke Onderscheidingen gemeente Gennep

  Op 26 april 2016 ontvingen 6 inwoners van de gemeente Gennep een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen'. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester de Koning in Pica Mare, Gennep.

 • 2017: 400 jaar Stadhuis Gennep

  In 2017 wordt herdacht en gevierd dat het 400 jaar geleden is, dat het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd. Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse organisaties een keur aan activiteiten voor die daar aan herinneren. Onder coördinatie van Summmertime en het Platform Cultuurhistorie, en in nauwe samenwerking met de gemeente Gennep, wordt in 2017 de realisatie van het Stadhuis gevierd. In dat jubileumjaar wordt op verschillende momenten de eerste helft van de 17e eeuw herbeleefd. Niet alleen het Stadhuis staat centraal, maar ook de opvattingen, gebruiken, beroepen en zorgen van de Gennepse inwoners in die tijd.

 • Gemeenteraad besluit over opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 18 april besloten om akkoord te gaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum op de locatie Huys Heijen voor maximaal 101 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal 5 jaar. De gemeenteraad heeft aangegeven dat alle verblijfsruimten en voorzieningen voor de vluchtelingen in bestaande gebouwen ondergebracht moeten worden. Voor het plaatsen van (tijdelijke) units of nieuwbouw ten behoeve van de vluchtelingenopvang is geen draagvlak bij de gemeenteraad.

 • Eerste eikenprocessierupsen weer gesignaleerd

  Op verschillende plekken in onze gemeente is de eikenprocessierups weer gesignaleerd. De gemeente gaat de rups vanaf begin mei 2016 bestrijden, mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de locaties waar de rups meerdere keren is gesignaleerd, wordt door een gespecialiseerd bedrijf gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze werkzaamheden kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

 • Raad neemt besluit over opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 18 april jl. ingestemd met het vestigen van een asielzoekerscentrum voor maximaal 101 vluchtelingen op de locatie Huys Heijen. De raad heeft aangegeven dat de opvang moet plaatsvinden in de bestaande gebouwen van Huys Heijen. Het gaat om een periode van maximaal vijf jaar. In het oorspronkelijke voorstel was nog sprake van een hoger aantal, namelijk maximaal 150 vluchtelingen. Daarvoor zou echter wel nieuwbouw nodig zijn op het terrein van Huys Heijen. Voor deze oplossing was geen steun bij de gemeenteraad.

 • Spelregels groslijst en roulatiesysteem meervoudige aanbestedingen

  Naar aanleiding van de pilot MKB in 2014 en 2015 heeft de gemeente Gennep een aanbestedingsregister opgebouwd. Met de spelregels wordt nu duidelijk hoe partijen tot dit register kunnen toetreden en op welke manier er bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een selectie uit deze partijen kan worden gemaakt.

 • Onderzoek tevredenheid Jeugdwet/WMO

  Eén keer per jaar moeten gemeenten onderzoek (laten) doen naar de tevredenheid van inwoners over de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Gennep voert dit onderzoek uit in de tweede helft van april 2016. Er is een ruime steekproef uit het klantenbestand getrokken, en deze mensen krijgen een vragenlijst toegestuurd. Deelname is vrijwillig en volledig anoniem. De ingevulde vragenlijsten worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt.

 • 18 april Raadsvergadering mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen

  Op 18 april vergadert de gemeenteraad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen, wordt de raadsvergadering van 18 april niet in het oude stadhuis gehouden, maar in zalencentrum Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. De vergadering begint om 20.00 uur.

 • Raad vergadert 18 april over mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen

  Op 18 april vergadert de gemeenteraad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. Normaal gesproken vinden de raadsvergaderingen plaats in de raadszaal in het oude stadhuis. De capaciteit van deze ruimte is echter beperkt. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen, wordt de raadsvergadering van 18 april gehouden op een andere locatie, namelijk in zalencentrum Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. De vergadering begint om 20.00 uur.
  U kunt de vergadering ook thuis of op een andere plaats live meeluisteren via internet. Daarnaast zal – indien mogelijk - de lokale omroep NIMA TV de raadsvergadering live uitzenden.

 • Uitslag referendum 6 april gemeente Gennep

  De stemmen zijn geteld; het opkomstpercentage voor het raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne in de gemeente Gennep lag op 28,2 %. Er waren in totaal 3.723 geldige stemmen uitgebracht; 1.319 voor en 2.404 tegen. Verder waren er 45 blanco en 35 ongeldige stemmen uitgebracht. Daarmee kwam de totale opkomst op 3.803. In de bijlage kunt u de uitslag per stemlokaal (8 stuks) terugzien en het officiele proces-verbaal per stemlokaal.

 • Raadscommissie vergadert 4 april over mogelijke opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  Op maandag 4 april om 20.00 uur vergadert de raadscommissie Bestuur en Organisatie over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. De vergadering vindt plaats in de raadszaal in het oude stadhuis op de Markt in Gennep. In de raadszaal kan een beperkt aantal mensen de vergadering bijwonen. Als het maximum toegestane aantal is bereikt, kunnen de overige belangstellenden in het gemeentekantoor (kamers Milsbeek en Heijen/ingang Torenstraat) de vergadering live meebeluisteren. Dit kunt u overigens ook thuis of op een andere plaats doen via internet: http://gennep.raadsinformatie.nl/live.

 • Geen aanmelding meer mogelijk voor bijeenkomst 30 maart

  Op woensdag 30 maart 2016 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Gennep over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. De aanmelding voor deze bijeenkomst (locatie: zalencentrum Pica Mare, Picardie 36) is inmiddels gesloten. De inwoners die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst ontvangen op 29 maart een bevestigingsbrief. Toegang tot de bijeenkomst is alleen mogelijk op vertoon van de bevestigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs. Zie ook de speciale webpagina over vluchtelingenopvang.

 • Bewonersbijeenkomst mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen op 30 maart

  Op 22 maart is er een bewonersbijeenkomst geweest voor de omwonenden van Huys Heijen over de mogelijke opvang van vluchtelingen daar. Tijdens deze drukbezochte avond zijn veel vragen, ideeën en zorgen gedeeld; op een pittige maar zeker ook respectvolle manier. De onderwerpen, vragen en (waar mogelijk) bijbehorende antwoorden worden z.s.m op deze website en op www.heijen.info geplaatst. Op woensdag 30 maart organiseert de gemeente nog een bijeenkomst, waar alle inwoners van de gemeente Gennep welkom zijn om samen met de raadsleden over dit onderwerp in gesprek te gaan. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!

 • Akse Media start acquisitie Gemeentegids

  Vanaf deze week begint Akse Media met acquisitie voor de nieuwe Gemeentegids 2016/2017. Deze gids, met gemeentelijke informatie, producten en diensten en adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen, verschijnt in september 2016.

 • Bevolkingscijfers gemeente Gennep

  Benieuwd hoe de samenstelling van de bevolking van de gemeente Gennep eruit ziet? U kunt hier de cijfers (dd. 31-12-2015) inzien.

 • De gezonde sportkantine

  Meer en meer mensen sporten en bewegen. Ze kiezen voor een gezonde leefstijl en daar hoort gezond eten en drinken bij. Ook in de kantine is steeds meer vraag naar een gezondere keuze. Hoe zorg je daarvoor, zonder verlies van het broodje frikandel?

 • Pedagogische ondersteuning voor verenigingen

  Gemeente Gennep en partners willen verenigingen ondersteunen op pedagogisch gebied, zodat (vaak onervaren) vrijwilligers leren omgaan met eventuele problemen bij een kind of binnen een groep kinderen.

 • Zwemdiploma voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

  De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat elk kind de kans heeft om zwemlessen te volgen. Niet voor alle ouders is dat echter betaalbaar. De gemeente, Optisport en Fitland maken het nu samen mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De drie partijen ondertekenden de regeling op 25 januari 2016.

 • Nieuw speelruimtebeleid in de maak

  De gemeente Gennep is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw beleid over spelen en ontmoeten in de openbare ruimte. Om informatie op te halen was er in december 2015 een bijeenkomst met een klein gezelschap. Graag nodigen we nu alle geïnteresseerden uit voor een grotere vervolgbijeenkomst op 17 februari!

 • Skatepipes naar Heijen

  De gemeente Gennep is in het bezit van twee quarter pipes. Een quarter pipe is een soort schans die gebruikt wordt om trucjes te doen bij het skateboarden en skaten. De quarter pipes worden elk half jaar naar een nieuwe locatie verplaatst, zodat alle kinderen in de gemeente er gebruik van kunnen maken.

 • Appartementencomplex de Wever februari klaar

  Woningcorporatie Mooiland is appartementencomplex De Wever, ook wel Weverflat genoemd, ingrijpend aan het opknappen. Die renovatie is in februari 2016 klaar. Een deel van de oorspronkelijke bewoners keert dan terug. Informatie over de verhuur van overige appartementen is te vinden op www.mooiland.nl.

 • 100ste Nijmeegse Vierdaagse door historisch centrum Gennep

  Op de derde dag van de jubileumeditie van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse gaan de routes voor de 50- en 55-km afstanden voor het eerst door het centrum van Gennep.

 • Nieuwe subsidies asbestverwijdering

  Per januari 2016 zijn er twee subsidieregelingen omtrent verwijdering van asbestdaken ingegaan; één voor agrarische bedrijven vanuit de Provincie, en één voor particulieren, bedrijven non-profit organisaties en overheden vanuit het Rijk.

 • Nieuwe afvalkalender 2016

  De afvalkalender 2016 is vernieuwd. Het afgelopen jaar hebben we diverse tips gekregen, en verwerkt, om de afvalkalender nog beter te maken. Hier leest u meer over de veranderingen t.o.v. vorig jaar en u kunt de kalender ook downloaden.

Archief
Home > Wonen en Leven > Actueel > Nieuws