Nieuws

 • Aanleg middengeleider kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze

  De gemeente Gennep heeft Gebra Infra BV de opdracht gegeven om een extra middengeleider te maken op het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze in Heijen. De verhoogde middengeleider komt op het wegvak van de Groote Heeze te liggen.

 • Beweegwijzer: de sport- en beweegactiviteiten op een rij

  Dit jaar brengt de gemeente Gennep voor het eerst een Beweegwijzer uit. Daarvoor hebben ruim 30 aanbieders van sport- en beweegactiviteiten uit de gemeente Gennep informatie aangeleverd.

 • Meedoen in de maatschappij

  Voor iedereen die kan werken, maar een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt, is er sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen hieronder. Doel van deze wet is dat mensen meedoen in de maatschappij, door betaald werk of op een andere passende manier.

 • Buitendienst + groenploeg = BuitenWerk

  INTOS en gemeente Gennep beklinken samenwerking

 • Maatwerk en eigen regie

  Op het gebied van zorg en welzijn zijn ontwikkelingen gaande. Dit heeft te maken met de veranderende maatschappij en overheid. Mensen worden ouder en willen meestal zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarom doet de overheid in de toekomst een groter beroep op het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Maatwerk staat centraal, waarbij u zoveel mogelijk zelf de regie in handen houdt.

 • Geef uw vereniging op voor de actie ‘Schone Maas’

  Na het grote succes in 2014 zal de actie ‘Schone Maas’ in 2015 weer plaatsvinden, en wel op 28 maart. De gemeente Gennep roept verenigingen op om te komen helpen.

 • Open dagen basisscholen

  Als uw kind voor 1 augustus 2015 vier jaar wordt, dan kunt u hem of haar aanmelden voor een basisschool. De diverse scholen in de gemeente Gennep organiseren open dagen. Deze dagen zijn óók bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die vóór 1 augustus 2016 vier jaar worden.

 • Strooien bij gladheid

  Nu de winter er is kan het plotseling glad worden. De gemeente Gennep spant zich in om de wegen en fietspaden veilig en bereikbaar te houden, maar kan dit niet garanderen. En ook waar gestrooid is, kunnen wegen soms nog glad zijn. Dus houd daar rekening mee.

 • Raad stelt beleid vast voor ondersteuning inwoners met laag inkomen

  Op 17 december jl. heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor de ondersteuning van inwoners met een laag inkomen. Eerder dit jaar is er voor mensen met een laag inkomen ook een eenmalige tegemoetkoming bekendgemaakt. U kunt uiterlijk 31 december nog een aanvraag indienen.

 • Social media @GemeenteGennep

  Via deze website deelt de gemeente Gennep nieuws met een grote groep inwoners. Daarnaast communiceren we ook via social media. Met onze inzet van social media zijn veel inwoners nog niet bekend. Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek dat medio 2014 voor de gemeente Gennep is uitgevoerd.

Archief
Home > Wonen en Leven > Actueel > Nieuws