Bouwen en verbouwen

 • Woningbouw op inbreidingslocaties

  Op 31 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om dit jaar iemand de gelegenheid bieden om op eigen grond een woning te bouwen.

 • Welstandsnota

  Een bouwplan moet voldoen aan de reguliere eisen van welstand. Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, kan het zijn dat de gemeente dit voorlegt aan de welstandscommissie. De welstandscommissie beslist of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

 • Vergunningsvrij bouwen of een omgevingsvergunning?

  Iedereen verandert wel eens iets aan zijn woning; een aanbouw, een dakkapel, een garage, een nieuwe badkamer. Het verbouwen van een woning kan niet zomaar. Maar wanneer mag u zonder vergunning verbouwen en wanneer vraagt u een omgevingsvergunning aan?

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u gaan (ver)bouwen, dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Controleer of uw bouwplannen vergunningplichtig zijn. Overleg zo nodig met de gemeente.

 • Nota grondbeleid 2012

  Sinds de laatste nota grondbeleid, ‘Op goede grond’ uit 2006 is het economisch klimaat behoorlijk verslechterd. In het verleden speelden gemeenten een actieve rol in het ontwikkelen van vastgoed en maakte de gemeente daarmee winst. Die winst werd gebruikt om andere gemeentelijke projecten van te betalen. Deze inkomsten zijn sterk gedaald.

 • Fonds voor infiltratie hemelwater

  Iemand die (her)bouwplannen heeft, moet ervoor zorgen dat afvalwater en hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Als regenwater niet op eigen terrein in de bodem kan wegzakken, dan komt het Fonds Hemelwaterinfiltratie in beeld.

 • Beeldkwaliteitsplan

  Met het beeldkwaliteitsplan "Hart voor Gennep" wil Gennep burgers, ondernemers, bouwers en architecten inspireren.

Home > Wonen en Leven > Bouwen en wonen > Bouwen en verbouwen