Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waar gronden en gebouwen voor gebruikt mogen worden. Op deze pagina treft u alle informatie over bestemmingsplannen aan.

Daarnaast kunt u ook kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u de meest recente bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor uw omgeving. Om u te helpen heeft het Kadaster nu een korte instructiefilm op internet gezet


Home > Wonen en Leven > Bestemmingsplannen