Werk, Inkomen, Zorg, Jeugd

Team Toegang

Het eerste aanspreekpunt voor alle (hulp)vragen over werk, inkomen, zorg en jeugd.

Link

Werk en inkomen

Schulddienstverlening, laag inkomen, uitkeringen, bijzondere bijstand, ondersteuning bij vinden baan.

Link

Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen

De OMO-krant, Gennep doet Mee, buurtinitiatieven en activiteiten.

Link

Jeugdzorg

Onderwijs en opvang, Jeugdwet, Thuiscoaches, Zorg Advies Team 0 tot 4-jarigen.

Link

Zorgaanbieders

Met welke zorgaanbieders op het gebied van participatie, jeugdzorg, maatsch. ondersteuning werken wij?

Link

Subsidie(regeling)

Ondersteunen basisinfrastructuur Sociaal Domein en Stimulering Maatschappelijke Participatie.

Link

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Meldpunt zorgaanbieders, Thuiscoaches, Regiotaxi.

Link

Vrijwilligers en mantelzorgers

Informatie en tips, ondersteuning, en aanbod/vraag vrijwilligerswerk.

Link

Gennepse Proeverij

Gemeente Gennep organiseerde op 30 maart 2017 een Proeverij voor vrijwilligers en professionals in het sociale domein.

link