Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig, b.v. bij (ver)bouwen, slopen.

Link

Welstand(snota)

De welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Link

Subsidie afkoppelen regenwater

Kijk of u in aanmerking komt voor een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

link

Kadastrale informatie

Bij het Kadaster kunt u gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken etc. opvragen.

Link

Bestemmingsplannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen en structuurvisies op postcode/plaats.

Link

Rioolaansluiting

U hebt een rioolaansluiting nodig als u uw riool wilt aansluiten op het gemeentelijke riool.

Link

Woning splitsen

Vergunning aanvragen voor ombouwen woning tot meerdere appartementen.

Link

Starterslening

Starter op de woningmarkt? Misschien komt u in aanmerking voor een Starterslening.

link

Monumentale panden

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig.

Link

Riool verstopping

Informatie over wat te doen bij een rioolverstopping.

Link

Bouwkavels gemeente Gennep

Meer informatie over gemeentelijke bouwkavels die te koop staan (en woningbouwprojecten).

Link

Lokale woonvisie gemeente Gennep

De gemeente Gennep werkt momenteel aan een nieuwe lokale woonvisie.

link