Proclaimer

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan kunt u dat melden via website@gennep.nl.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright

Al de materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons etc etc) zijn © copyright van de gemeente Gennep.

Links naar websites van derden

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan door de gemeente Gennep worden geëxploiteerd. De gemeente Gennep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Foto's

Foto's op deze website zijn gemaakt door:

  • Gemeente Gennep
  • Foto Kruijsen Design, Ottersum
  • Theo Peeters Fotografie, Ottersum
  • Toos Pingen, Erik de Gans

Privacy

De gemeente Gennep gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

E-mailberichten

De informatie verzonden door een e-mailadres van de gemeente Gennep is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Gennep verzoekt u bij onjuiste adressering contact op te nemen via gemeente@gennep.nl. E-mail berichten van de gemeente Gennep hebben een informele status. De door de gemeente gedrukte en getekende brieven hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen een mailbericht en een verzonden brief, geldt de officieel getekende brief. De gemeente Gennep controleert al haar e-mail berichten op virussen, maar kan niet garanderen dat berichten virusvrij aankomen.

Portable Document Format (PDF)

Binnen de website biedt de gemeente Gennep bestanden als download aan. Bestanden met de extensie PDF kunnen gelezen worden met behulp van het gratis programma Adobe Reader.

Home > Proclaimer