Wat doet het college?

  • Taken

    Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

  • Gedragscode

    Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie. De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode.

  • Burgerjaarverslag

    In het burgerjaarverslag leest u over de kwaliteit van de dienstverlening en de manier waarop u als burger bent betrokken bij de plannen van de gemeente. Zo blikt de gemeente terug op het voorgaande jaar.

Afspraak?
Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of wethouder kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, telefoon: 0485 494 285.

Home > Gemeente > College van B en W > Wat doet het college?