Spreekrecht

Inwoners en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties hebben het recht om het woord te richten tot de gemeenteraad of tot een raadscommissie tijdens de vergadering. Het moet dan wel om een onderwerp gaan dat op de vergaderagenda staat. U kunt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Na aanmelding krijgt u via de griffie te horen of uw aanvraag is gehonoreerd en waar u moet zijn, wanneer en hoe laat.

U heeft tijdens een vergadering maximaal 5 minuten om te spreken. Tijdens de vergadering van een raadscommissie is het mogelijk dat commissieleden vragen aan u stellen. Deze vragen moeten kort en bondig worden beantwoord. Uw aanvraaggegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de griffie van de gemeente.

Inspreken?

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering- of commissie? Meld u dan aan via het aanmeldformulier spreekrecht

Brief indienen

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen zaken van belang schriftelijk onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Deze brief komt bij de griffie binnen en wordt geplaatst op de lijst met ingekomen stukken. Deze lijst is openbaar en daarmee is dus ook uw brief openbaar. Stel de brief kort en bondig in het Nederlands op. De brief mag niet beledigend of discriminerend zijn of grof taalgebruik bevatten. Geef duidelijk het probleem aan en draag waar mogelijk oplossingen en alternatieven aan.

Home > Gemeente > Gemeenteraad > Spreekrecht