Spreekrecht

Inwoners hebben spreekrecht tijdens de raadsvergadering of in de vergadering van de raadscommissies. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten per onderwerp. De totale tijd die ingeruimd is voor insprekende inwoners bedraagt 15 minuten. Iemand die al tijdens de commissievergadering heeft ingesproken, kan niet ook nog in de raadsvergadering inspreken over hetzelfde onderwerp.

Inspreken?

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering- of commissie? Meldt dit dan minimaal 24 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie:

Home > Gemeente > Gemeenteraad > Spreekrecht