Samenleving en Milieu

De raadscommissie Samenleving en Milieu adviseert en overlegt hoofdzakelijk over de volgende onderwerpen:

 • Zorg en Samenleving:
  • Verenigingsleven
  • Jeugd en Jongerenwerk
  • Maatschappelijke begeleiding
  • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
  • WMO
  • Sociale Werkvoorziening en inkomensvoorzieningen
  • Volksgezondheid
  • Sportbeleid
  • Sport- en welzijnsaccommodaties
 • Volkshuisvesting:
  • Woningbouw
  • WoZoCo’s
 • Milieu:
  • Duurzaamheid
  • Afval
  • Milieubeheer

Voorzitter

De voorzitter van de commissie Samenleving en Milieu is Dhr. Th. Kersten

 • Pr. Marijkestraat 8
 • 6591 EV Gennep
 • Telefoon: 0485 517840

Inspreken?

Home > Gemeente > Raadscommissies > Samenleving en Milieu