Rekenkamer

Leden van de Rekenkamer:

Drs. E. Broere (voorzitter)
Drs. H. Smeets (secretaris)
Drs. J. Houba (plaatsvervangend voorzitter)

De rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke beleid. De rekenkamer kan zelf bepalen wat onderzocht wordt. Tegelijkertijd kijkt zij welke onderzoeksbehoeften er zijn in Gennep bij de politiek en de inwoners. Het belangrijkst is dat het onderzoek  toegevoegde waarde heeft. Ook kijkt de rekenkamer naar mogelijkheden tot verbetering in de toekomst.

Contact

Rapporten:

Home > Gemeente > Gemeenteraad > Rekenkamer