Raadscommissies

De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over voorstellen waarvan het presidium vindt dat zij nader advies behoeven. Raadscommissies geven gevraagd, maar ook ongevraagd advies aan de raad. In Gennep zijn er drie raadscommissies:

De behandeling van de begroting en de jaarrekening vindt plaats in een gezamenlijke commissievergadering.

Agenda's raadscommissies

Home > Gemeente > Raadscommissies