Raadscommissies

De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over voorstellen waarvan het presidium vindt dat zij nader advies behoeven. Raadscommissies geven gevraagd, maar ook ongevraagd advies aan de raad. In Gennep zijn er drie raadscommissies:

De behandeling van de begroting en de jaarrekening vindt plaats in een gezamenlijke commissievergadering. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de nevenfuncties van de commissieleden kunt u contact opnemen met de Poort van Gennep via 0485 494141.

Agenda's raadscommissies

Home > Gemeente > Raadscommissies