Organisatiestructuur

Staf

 • Griffie
 • Bestuurssecretariaat
 • Openbare orde en Veiligheid

Afdeling Leefomgeving

Hoofd: Dhr. F.J.M.Nederveen

 • Cluster Ruimte
 • Cluster Samenleving
 • Cluster Buitendienst
 • Cluster Ontwikkeling en Realisatie

Afdeling Publiekszaken

Hoofd: Mevr. N. Vernooij

 • Cluster Dienstverlening
 • Cluster Vegunningverlening, Handhaving en Kwaliteit
 • Cluster Burgerzaken en Receptie
 • Cluster Werk & Inkomen
 • Custer Zorgloket

Bedrijfsvoering

Hoofd: Dhr. drs. G.T. Schermers (tevens concerncontroller/strategisch adviseur)

 • Cluster Financiën en control
 • Cluster P&O
 • Cluster Communicatie
 • Cluster Inkoop
 • Cluster Juridische Zaken

Download  het organogram

Home > Gemeente > Organisatie > Organisatiestructuur