Organisatiestructuur

Staf

 • Griffie
 • Bestuurssecretariaat
 • Openbare orde en Veiligheid

Afdeling Leefomgeving

Hoofd: Dhr. F.J.M.Nederveen

 • Cluster Ruimte
 • Cluster Samenleving
 • Cluster Ontwikkeling en Realisatie

Afdeling Publiekszaken

Hoofd: Mevr. N. Vernooij

 • Cluster interne dienstverlening
 • Cluster KCC
 • Cluster Zorg en welzijn

Bedrijfsvoering

Hoofd: Dhr. drs. G.T. Schermers

 • Cluster Financiën en control
 • Cluster P&O
 • Cluster Communicatie
 • Cluster Inkoop
 • Cluster Juridische Zaken
Home > Gemeente > Organisatie > Organisatiestructuur