Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente en controleert of het college van B&W dit goed uitvoert. Ook treedt de raad op als vertegenwoordiger van de inwoners van Gennep. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid, zoals de raad dat vaststelt. Kortom: het college vormt het dagelijks bestuur, de gemeenteraad bepaalt de richting en controleert. De voorzitter van de raad is burgemeester de Koning. De gemeenteraad van de gemeente Gennep komt in een cyclus van vier weken bij elkaar. De maandagavond is de vaste vergaderavond.

Agenda's gemeenteraad

Agenda's Hamerraad

Samenstelling

Home > Gemeente > Gemeenteraad