Geluidsverslagen

Alle openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden opgenomen.
In de geluidsverslagen kunt u zoeken op vergaderdatum, onderwerp of spreker. Per onderdeel kunt u ook besluiten en adviezen nalezen.

Tijdens de vergaderingen luistert u hier rechtstreeks naar de vergadering. 

Home > Gemeente > Gemeenteraad > Geluidsverslagen