Burgerontmoetingsplaats

De Burgerontmoetingsplaats (BOP) is een metafoor voor gespreksvormen tussen inwoners, raads- en commissieleden. Er zijn tijdens de BOP een of meerdere sessies waar burgers en politici met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De burgers worden vanuit de raad uitgenodigd voor deze BOP. In de uitnodiging staat het onderwerp waarover de raad met de burger van gedachten wil wisselen. Het doel van de BOP is beeldvorming. Dit betekent dat de raad en commissie tijdens deze sessie alleen informatie vergaren door de mening van de burger te peilen. Raadsleden vragen actief naar argumenten die de burgers aandragen bij de keuzes die ze willen doen. De aanwezige raads- en commissie¬leden gaan niet onderling in debat, dat gebeurt in een later stadium.

De raads- en commissieleden die de BOP bezoeken maken met de spreker een afspraak hoe het met de bijdrage verder zal gaan, Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een voorstel in de agendacommissie. Woordvoeringen die op papier staan worden verspreid. De bijdragen van sprekers worden samengevat op een sprekerslijst.

Home > Gemeente > Gemeenteraad > Burgerontmoetingsplaats