Bestuur en Organisatie

De raadscommissie Bestuur en Organisatie adviseert en overlegt hoofdzakelijk over de volgende onderwerpen:

 • FinanciĆ«n ( begroting, jaarrekening en jaarverslag,trimesterrapportage)
 • ICT
 • Grondexploitaties
 • Algemeen bestuurlijke Zaken:
  • Frontoffice/Dienstverlening
  • Juridische Zaken
  • Handhaving
  • Jongerenraad
 • Openbare Orde en Veiligheid:
  • Functioneren van het Bestuur
  • Communicatie en Voorlichting
  • Gemeentelijke Huisvesting
  • Personeel en Organisatie
  • Regionale Samenwerking

Voorzitter

De Voorzitter van de commissie Bestuur en Organisatie is Dhr. M.H.J.M. Knapen.

 • Ellen Hoffmannplein 24
 • 6591 CP Gennep
 • Telefoon: 0485 513559

Inspreken?

Home > Gemeente > Raadscommissies > Bestuur en Organisatie