Plannen en projecten

Voorzieningenplannen

Per kern de bestaande en gewenste (maatschappelijke) voorzieningen voor de komende tien jaar. 

Link

Ruimtelijke projecten

Lopende en toekomstige ruimtelijke projecten van/in de gemeente Gennep.

Link

Verkeersprojecten

De plannen en (aanstaande) projecten op het gebied van verkeer op een rijtje.

link

Vrijetijdseconomie

Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie Gemeente Gennep

link

Beeldkwaliteitplannen

Toetscriteria om het bijzondere karakter van een plangebied te behouden/versterken.

link

Vluchtelingenopvang

Wat doet de gemeente Gennep aan de opvang van vluchtelingen?


link

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Link

Planschade

Schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Link

Windmolenpark (Reichswald)

De gemeente Kranenburg wil een windmolenpark realiseren aan de Karterspielerweg.

Link