Plannen en projecten

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Link

Planschade

Schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Link

Windmolenpark (Reichswald)

De gemeente Kranenburg wil een windmolenpark realiseren aan de Karterspielerweg.

Link

Ruimtelijke projecten

Lopende en toekomstige ruimtelijke projecten van/in de gemeente Gennep.

Link

Verkeersprojecten

De plannen en (aanstaande) projecten op het gebied van verkeer op een rijtje.

link

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Informatie over de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017.

link

Beeldkwaliteitplannen

Toetscriteria om het bijzondere karakter van een plangebied te behouden/versterken.

link

Vluchtelingenopvang

Wat doet de gemeente Gennep aan de opvang van vluchtelingen?


link