Plannen en projecten

Voorzieningenplannen

Per kern de bestaande en gewenste (maatschappelijke) voorzieningen voor de komende tien jaar. 

Link

Beeldkwaliteitplannen

Toetscriteria om het bijzondere karakter van een plangebied te behouden/versterken.

link

Vluchtelingenopvang

Wat doet de gemeente Gennep aan de opvang van vluchtelingen?


link

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen, structuurvisies, omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

Link

Planschade

Schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding.

Link

Windmolenpark (Reichswald)

De gemeente Kranenburg wil een windmolenpark realiseren aan de Karterspielerweg.

Link

Ruimtelijke projecten

Lopende en toekomstige ruimtelijke projecten van/in de gemeente Gennep.

Link

Verkeersprojecten

De plannen en (aanstaande) projecten op het gebied van verkeer op een rijtje.

link