Inloopbijeenkomst Voorontwerpbestemmingsplan Kasteelstraat-Hoofdstraat, Heijen

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Op 24 april 2017 organiseert de gemeente Gennep een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kasteelstraat-Hoofdstraat Heijen’.
Het betreft een nieuw bestemmingsplan voor het agrarische perceel dat ingeklemd ligt tussen de Kasteelstraat en de Hoofdstraat te Heijen.
De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor van Gennep (Ellen Hoffmannplein 1) tussen 19.30 uur en 21.00 uur. U kunt die avond binnenlopen en het plan bekijken. Ter plaatse zijn deskundigen aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.