Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

Deze maand voert de gemeente Gennep een cliëntervaringsonderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en de Participatiewet uit.

Waarom een cliëntervaringsonderzoek?

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het is voor de gemeente belangrijk te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Met uw ervaringen kunnen we de hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.

Wanneer kunt u een vragenlijst verwachten?

Aan iedereen die in 2016 een actieve voorziening heeft gehad, wordt een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst kunt u half juli 2017 verwachten. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult en terugstuurt naar het onderzoeksbureau.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek naar de jeugdhulp uit. De jeugdhulpvragenlijst wordt gestuurd naar zowel ouders van kinderen (0 tot 12 jaar) als jongeren (van 13 tot 15 jaar). Voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo ontvangen inwoners die in 2016 gebruik maakten van een Wmo-voorziening een vragenlijst. Het onderzoeksbureau zorgt ervoor dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat uw privacy gewaarborgd blijft. De gemeente weet niet welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u ontvangt.
Deelname is geheel vrijwillig.