Aanleg vlonder Gennepermolen

Dit item is verlopen op 12-08-2017.

Begin juni is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de vlonder langs de Niers, bij de Gennepermolen. Na een gebruikelijk explosievenonderzoek is het perceel vrijgegeven om te starten met de daadwerkelijke aanleg. Allereerst wordt grond afgegraven, zodat voldaan wordt aan de compensatiemaatregel voor het waterbergend vermogen. Vervolgens worden pontons in het water  geplaatst en volgt de bouw van de vlonder. Naar verwachting is de vlonder, een fraaie wandelpromenade onder de brug door, in september klaar. Meer informatie: www.gennep.nl/gennepermolen.