Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Inloopavond hondenspeelplaats Milsbeek

  (22-06-2017)

  Na een geslaagde avond in Gennep (Vogelwijk) is er maandagavond 10 juli een inloopavond over een hondenspeelplaats in Milsbeek. Via verschillende kanalen (o.a. via een online enquête) hebben we dit voorjaar al ideeën binnen gekregen. Welke locatie is geschikt en waar moet de hondenspeelplaats aan voldoen wat betreft inrichting en spelregels?
  U bent van harte welkom om mee te denken!

  Lees meer
 • Tweede workshop oprichten energiecoöperatie

  (22-06-2017)

  Op 17 mei 2017 was een eerste bijeenkomst om te kijken of een energiecoöperatie ook in Gennep werkelijkheid kan worden. Tijdens deze bijeenkomst nam de Natuur- en Milieufederatie Limburg ons mee in de wereld van de energiecoöperaties: wat is de meerwaarde en het doel van een coöperatie en wat heb je nodig om van start te gaan?

  Lees meer
 • Werkzaamheden riolering Bredeweg/Achterbroek

  (20-06-2017)

  Vanaf 26 juni starten werkzaamheden aan het riool in de Bredeweg (Ottersum) en Achterbroek (Milsbeek).
  Het riool krijgt daar een nieuwe binnenkant (relining). 
  De werkzaamheden vinden plaats op 26 en 27 juni en 11 t/m 14 juli.

  Lees meer
 • Aanleg vlonder Gennepermolen

  (12-06-2017)

  Begin juni is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de vlonder langs de Niers, bij de Gennepermolen. Na een gebruikelijk explosievenonderzoek is het perceel vrijgegeven om te starten met de daadwerkelijke aanleg. Allereerst wordt grond afgegraven, zodat voldaan wordt aan de compensatiemaatregel voor het waterbergend vermogen. Vervolgens worden pontons in het water  geplaatst en volgt de bouw van de vlonder. Naar verwachting is de vlonder, een fraaie wandelpromenade onder de brug door, in september klaar. Meer informatie: www.gennep.nl/gennepermolen.

 • Werkzaamheden Hommersumseweg Heijen

  (11-06-2017)

  Op dinsdag 13 juni 2017 wordt de verkeersdrempel op de Hommersumseweg (t.h.v. nr. 30) in Heijen vervangen. De weg wordt ter plaatse afgesloten voor alle verkeer en er zijn omleidingsborden.
  De werkzaamheden duren maximaal een dag.

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst Voorzieningen in de kern Gennep

  (08-06-2017)

  Op dinsdag 20 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de voorzieningen in de kern Gennep. Draagt u de voorzieningen in uw buurt een warm hart toe? Heeft u kennis en ideeën die kunnen bijdragen aan de toekomst van de kern Gennep? Dan mag u niet ontbreken op deze bijeenkomst!

  Lees meer
 • Eerste inloopavond hondenspeelplaatsen

  (08-06-2017)

  Donderdagavond 18 mei was de eerste inloopavond over hondenspeelplaatsen, in Gennep.
  Binnenkort volgen de inloopavonden in Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide en Heijen.

  Lees meer
 • Krachtige Kernen: grensoverschrijdende aanpak zelfmanagement Euregio dorpen

  (08-06-2017)

  Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE).

  Lees meer
 • Euregio subsidie voor mini-projecten

  (08-06-2017)

  De Euregio Rijn-Waal ondersteunt projecten in het kader van „People to People“ met middelen uit het EU-programma INTERREG V A Duitsland-Nederland. Naast de grotere projecten worden zogenaamde mini-projecten in dit programma met max. € 1.000 gesubsidieerd.  Grensoverschrijdende scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of andere gezamenlijke activiteiten kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

  Lees meer
 • Dynamic Borders zoekt bedrijven voor grensoverschrijdende stageplaatsen

  (08-06-2017)

  Met het grensoverschrijdende INTERREG-project ‘Dynamic Borders’ van de gemeenten Weeze, Goch, Bergen, Gennep, Boxmeer en Cuijk worden stagiaires en bedrijven aan beide zijden van de grens met elkaar in contact gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met het Stagebureau Land van Cuijk & Noord-Limburg in Boxmeer en Agrobusiness Niederrhein.
  In deze grensoverschrijdende regio is een veelvoud aan roc’s, hogescholen en universiteiten aanwezig die gebruik kunnen maken van het stagebemiddelingsbureau in Boxmeer. Door stages aan te bieden kunnen jonge vaklieden, die niet uit de regio komen, maar ook studenten en scholieren uit de regio geënthousiasmeerd worden voor bedrijven uit met name de agrofoodketen.

  Lees meer
 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  (07-06-2017)

  Op maandag 19 juni  2017 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 1 hoorzitting:

  Lees meer
 • Vierdaagse Feestidee? Doe mee!

  (06-06-2017)

  Ook dit jaar komen op dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse (donderdag 20 juli) weer duizenden wandelaars door onze gemeente. Sinds vorig jaar is het centrum van Gennep in de route van de 50 km-lopers opgenomen, waar dit jaar het 400-jarig bestaan van het stadhuis uiteraard een extra feestje waard is.
  We roepen alle inwoners op om de route door onze gemeente extra feestelijk te maken. Met muziek, vlaggen, versieringen en activiteiten. Wij hopen er, samen met u, weer een prachtig feest van te maken en de wandelaars een onvergetelijk ontvangst in de gemeente Gennep te geven.

  Lees meer
 • Voorjaarsnota 2017 vastgesteld

  (06-06-2017)

  Op 23 mei hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de nieuwe begroting. De voorjaarsnota is de opmaat hiervoor. Burgemeester en wethouders streven een solide financieel beleid na. De financiële positie van de gemeente is goed. Ook inclusief het nieuwe beleid dat in de Voorjaarsnota is opgenomen, is de begroting 2018 en meerjarenbegroting sluitend, maar er blijft weinig ruimte over. Het college is daarom terughoudend met het oppakken van nieuw beleid.

  Lees meer
 • Biologische ziektebestrijding fruitbomen

  (06-06-2017)

  De Hoogstambrigade Ven-Zelderheide organiseert, i.s.m. de gemeente Gennep en IKL, een instructieavond in het, op biologische wijze, bestrijden, van ziekten in fruitbomen.
  Tijdens de instructieavond worden de meest voorkomende aantastingen behandeld.

  Lees meer
 • Lokale woonvisie vastgesteld

  (06-06-2017)

  Het college van B&W heeft op 23 mei 2017 ingestemd met de Lokale Woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit 2017 - 2021’. De gemeenteraad is nu aan zet om de Lokale Woonvisie definitief vast te stellen.

  Lees meer
 • Aftrap taxusinzameling 6 juni 2017

  (06-06-2017)

  Stichting Taxus Taxi zamelt kosteloos taxussnoeisel in voor kanker remmende medicijnen. Vanaf 6 juni 2017 kan Stichting Taxus Taxi weer worden ingeschakeld voor het kosteloos ophalen van taxussnoeisel. Via www.taxustaxi.nl/afspraak is het heel gemakkelijk om een afspraak te maken. Taxus Taxi haalt het snoeisel dan binnen 24 uur voor de deur op.

  Lees meer
 • Controle hondenbelasting van start

  (31-05-2017)

  In de tweede helft van juni gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

  Lees meer
 • Werkzaamheden Oude Panovensweg/Hoevensestraat

  (31-05-2017)

  In de week van 5 t/m 9 juni worden er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek van de Oude Panovenseweg en Hoevensestraat in Ottersum. Tijdens deze werkzaamheden kan enige overlast ontstaan.

  Lees meer
 • Kermis in Ven-Zelderheide

  (31-05-2017)

  Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni is het kermis in Ven-Zelderheide.

  Op de kermis staan de volgende attracties: Lucky Cranes, autoscooters, boksbal, draaimolen, lijntrekspel, hengelsport, schietsalon, een gebakskraam en een snoepkraam.

  De kermis is alle dagen geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

 • Jaarprogramma ‘Gennep Buiten’

  (19-05-2017)

  Ook dit jaar draagt de gemeente weer bij aan het Jaarprogramma ‘Gennep Buiten’ van de Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg). De gemeente co-financiert dit project waaraan de provincie Limburg de grootste bijdrage levert.

  Lees meer
 • Onderhoudswerkzaamheden Julianalaan e.o.

  (16-05-2017)

  Vanaf deze week  t/m september 2017 voert aannemer Gebr. van Venrooij onderhoudswerkzaamheden uit in de Julianalaan, Zuidoosterlaan en Davidlaan in Gennep.

  Lees meer
 • Publicatie jaarstukken 2016

  (11-05-2017)

  De burgemeester van Gennep maakt bekend dat de jaarstukken 2016 zijn aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de financiële jaarrekening.

  De vaststelling van de jaarstukken 2016 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei 2017 die begint om 20:00 uur.

  De jaarstukken 2016 staan op onderstaande pagina en liggen ter inzage in het gemeentekantoor.

  Jaarstukken 2016 Gemeente Gennep

 • Commissie Bezwaarschriften Gennep - 15 mei 2017

  (11-05-2017)

  Op maandag 15 mei 2017 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 3 hoorzittingen:

  Lees meer
 • Fotowedstrijd gemeentegids

  (10-05-2017)

  De gemeentegids 2017/2018, die in september verschijnt, heeft als fotothema ‘Sporten en bewegen in de gemeente Gennep’. 
  Ook dit jaar organiseren we weer een fotowedstrijd met mooie prijzen. Dus trekt u er de komende weken op uit in onze gemeente, bent u bij een sportwedstrijd of evenement, vergeet dan uw camera niet! Of misschien heeft u nog een mooie passende foto liggen?
  U kunt tot en met 28 mei a.s. maximaal drie foto’s insturen, deze worden op onze Facebookpagina geplaatst. De fotografen van de drie foto’s met de meeste ‘likes’ winnen een mooie prijs. En de foto’s komen uiteraard prominent in de gemeentegids te staan.

  Lees meer
 • Bestrijding eikenprocessierups

  (08-05-2017)

  De gemeente Gennep gaat de eikenprocessierups vanaf week 19 weer bestrijden. Op de locaties (met name in de buitengebieden van de verschillende kernen)  waar de rups meerdere keren is gesignaleerd, wordt door een gespecialiseerd bedrijf gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel.
  Deze werkzaamheden kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

  Lees meer
 • Definitief ontwerp Nieuwwijkstraat

  (08-05-2017)

  Op maandag 21 maart vond de informatieavond plaats over de renovatie van het riool van de Nieuwwijkstraat en de verbetering van de bovengrond.

  Lees meer
 • Informatiedag ‘Werken in Duitsland’

  (04-05-2017)

  Op woensdag 17 mei organiseert gemeente Gennep samen met BOASWerkt, en in samenwerking met het UWV, een informatiedag voor iedereen die geïnteresseerd is in 'Werken in Duitsland'.

  Lees meer
 • Inschrijftermijn bloemrijke akkerranden gesloten

  (03-05-2017)

  De aanmeldtermijn voor het aanvragen van zaad voor een bloemrijke akkerrand is voorbij. 22 mensen hebben zich aangemeld en er gaat in totaal bijna 9.000 m2 ingezaaid worden. Nadat het zaad op 5 mei is afgehaald, wordt het door de deelnemers zelf ingezaaid.

  Lees meer
 • Actualisatie nieuwe gemeentegids van start

  (03-05-2017)

  Deze week start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor de nieuwe gemeentegids van Gennep.

  Lees meer
 • 16 lintjes in de gemeente Gennep

  (26-04-2017)

  Burgemeester De Koning reikte tijdens de lintjesregen op woensdag 26 april aan maar liefst zestien inwoners van de gemeente Gennep een Koninklijke Onderscheiding uit.

  Vanwege het grote aantal gedecoreerden werd de uitreiking verdeeld over twee locaties. Het eerste deel vond plaats in ‘De Uitkomst’ in Ven-Zelderheide en het tweede deel in zaal ‘Pica Mare’ in Gennep.

  Lees meer
 • Gezamenlijke dodenherdenking in Milsbeek

  (26-04-2017)

  Op donderdag 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse gezamenlijke dodenherdenking plaats in Milsbeek. De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in de kerk, bij het burgermonument en het militaire ereveld, waar het gemeentebestuur kransen zal leggen. De gemeente Gennep nodigt, naast diverse internationale gasten, al haar inwoners uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Lees meer
 • Nieuwe fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden-Limburg

  (26-04-2017)

  Elk jaar brengt Routebureau Noord- en Midden-Limburg een nieuwe fietsknooppuntenkaart uit. Op deze kaart staan alle wijzigingen die in het jaar daarvoor zijn doorgevoerd. Fietsers die een oude kaart, uitgegeven door het Routebureau (jaargang 2010-2016) hebben, kunnen deze kaart omruilen voor een nieuwe fietskaart (2017) met € 1,95 korting. De nieuwe kaart kost dan slechts € 1,00. Dit kan bij alle VVV-kantoren in de regio en de actie is heel 2017 geldig.

  Lees meer
 • Gemeente neemt bouwheerschap IKC op zich

  (26-04-2017)

  Al geruime tijd buigt de gemeente Gennep zich over de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Picardie in Gennep. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken scholen: Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang.

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen en decibellen tijdens motortocht

  (05-04-2017)

  Op zaterdagochtend 8 april start de benefietmotortocht ‘Peringatan Ride Out 2017’ vanuit de Vogelbuurt in Gennep. Dit brengt een aantal verkeersmaatregelen en de nodige decibellen met zich mee.

  Lees meer
 • Helpt u de bijen aan een fleurige, gedekte tafel?

  (05-04-2017)

  Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie hebben de handen ineengeslagen om het landschap in het buitengebied van de gemeente Gennep te versterken en bij-vriendelijk te maken. De eerste stap in dit traject is het realiseren van bloemrijke (akker)randen, strookjes en overhoekjes.

  Lees meer
 • Limburgse Watertaps weer aangesloten

  (29-03-2017)

  Vanaf volgende week kan er weer lekker drinkwater getapt worden in het Limburgse straatbeeld.  Liefhebbers van Limburgs water en voorbijgangers kunnen gratis gebruik maken van de WML Watertap. Limburgse deelnemende gemeenten en bedrijven onderstrepen hiermee hun gastvrije karakter.

  Lees meer
 • Onderzoek naar snel internet: hoge respons

  (14-03-2017)

  Onlangs is in alle kernen van de gemeente Gennep een enquête gehouden over de behoefte aan snel internet, bijvoorbeeld in de vorm van een glasvezelnetwerk. Ruim 34% van de inwoners die de enquête ontvingen, heeft gereageerd. De hoge respons lijkt ingegeven door de kwaliteit van de dienstverlening van de providers. De helft van de geënquêteerden is namelijk ontevreden over de kwaliteit en snelheid van het internet. Daarnaast vindt 77% dat een glasvezelnetwerk een bijdrage levert aan de leefbaarheid in hun woonplaats.

  Lees meer
 • Starterslening met aanpassingen “onder de motorkap”

  (12-09-2016)

  Starters die hun eerste huis kopen in de gemeente Gennep, kunnen gebruik maken van de Starterslening. Het blijft de lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Nationale Hypotheek Garantie. Wel veranderen er vanaf 2017 een aantal kenmerken “onder de motorkap”.

  Lees meer
 • Geplande verkeersprojecten 2016/2017

  (08-08-2016)

  Eind april 2016 zijn de prioriteiten bepaald voor werkzaamheden en projecten op het gebied van verkeer. Via dit bericht geven we aan welke activiteiten – naast de afhandeling van vragen en meldingen – nog dit jaar op de planning staan.

  Lees meer
 • Vanaf 10 september code 95 nodig op rijbewijs categorie C

  (05-08-2016)

  Bent u beroepschauffeur en wilt u dat blijven? Dan moet u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs (categorie C) hebben staan.
  Om deze code 95 te krijgen dient u 35 uur nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur praktijk. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

  Lees meer
 • Doe mee met de Grote Clubactie

  (26-07-2016)

  Extra inkomsten voor de club? Doe mee met de Grote Clubactie! Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al meer dan 40 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken. De vereniging verkoopt loten en van de omzet gaat 80% direct naar de clubkas. De 6.000 verenigingen die jaarlijks meedoen, halen gemiddeld een bedrag op van 1.400 euro door loten te verkopen.

  Lees meer
 • Burgerjaarverslag 2015

  (30-06-2016)

  In het Burgerjaarverslag van de gemeente Gennep, de terugblik op 2015, vindt u cijfers over Gennep in een handig overzicht met pictogrammen. 
  Van demografische gegevens en het aantal keukentafelgesprekken en meldingen, tot het aantal paspoorten dat in 2015 is verstrekt.

  Lees meer
 • Nieuwe editie krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  (22-06-2016)

  Op 22 juni valt samen met 1Gennep de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) bij u in de bus. Met deze uitgave informeren we u over (jeugd)zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep. Ook kunt u in deze krant lezen over initiatieven van inwoners, die aandacht hebben voor elkaar en die er samen voor zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente.

  Lees meer
Archief