Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Informatieavond Handhavingsbeleid

  (16-08-2017)

  Maandag 28 augustus organiseren we een avond over handhavingstaken in de gemeente Gennep. In het nieuwe gemeentelijk handhavingsbeleid leggen we de kaders vast en bepalen we de prioriteiten. Dit doen we graag met uw hulp!

  Lees meer
 • Voorbereiding nieuwe bestemmingsplannen

  (16-08-2017)

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening kondigen burgemeester en wethouders aan dat zij het voornemen hebben nieuwe bestemmingsplannen voor te bereiden voor de volgende percelen:

  Lees meer
 • Bloeiende akkerranden

  (10-08-2017)

  Dit voorjaar riepen we inwoners die een akkerrand of strookje ‘over’ hadden, op om zich aan te melden voor gratis bloemzaad. Met deskundig advies van IKL en de Plattelandscoöperatie werd het ingezaaid, en zie hier het resultaat! Er is in totaal bijna 9.000 m2 ingezaaid, onder andere aan de Oudedijk in Milsbeek en Langehorst in Ven-Zelderheide.

  Lees meer
 • Snoei- en kapwerkzaamheden Heijen/Milsbeek

  (10-08-2017)

  Op donderdag 17 augustus vinden er snoei- en kapwerkzaamheden plaats aan de Heesweg in Heijen en aan De Knoot in Milsbeek. Deze werkzaamheden duren van 7.30 tot 14.00 uur (Heesweg) en van 13.00 tot 17.00 uur (De Knoot). De wegen zijn gedurende de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer, wat hinder kan veroorzaken.

 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  (10-08-2017)

  Op maandag 21 augustus 2017 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 2 hoorzittingen:

  Lees meer
 • Verstrekking persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

  (10-08-2017)

  In de basisregistratie personen (BRP), de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Gennep. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

  Lees meer
 • Herstelwerkzaamheden zebrapaden Brugstraat, Zandstraat en Zuid-Oostwal in Gennep

  (09-08-2017)

  Op 21 augustus 2017 start aannemer Gebra Infra met het herstellen van de zebrapaden in de Brugstraat en Zandstraat en Zuid-Oostwal te Gennep.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 werkbare werkdagen. In de bijlage vindt u de tekening waarop het werkvak en de omleidingsroutes zijn aangegeven.

  Lees meer
 • Op vakantie? Waak voor inbraak!

  (04-08-2017)

  De vakantieperiode is een periode waarbij een verhoogde kans op woninginbraken bestaat. Vaak omdat we het de inbreker gemakkelijk maken.

  Lees meer
 • Pannaveld naar Gennep-Zuid

  (31-07-2017)

  Het mobiele pannaveld van de gemeente Gennep wordt binnenkort verplaatst van het kermisterrein/Nieuwwijkstraat in Heijen naar de Anjerstraat in Gennep-Zuid.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Kasteelstraat-Hoofdstraat Heijen' ter inzage

  (27-07-2017)

  De gemeente Gennep heeft een ontwerpbestemmingsplan 'Kasteelstraat-Hoofdstraat Heijen' opgesteld. Het betreft een nieuw bestemmingsplan voor het agrarische perceel dat ingeklemd ligt tussen de Kasteelstraat en de Hoofdstraat te Heijen. Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp tot en met 24 mei 2017 voor inspraak ter inzage gelegen. Ingekomen reacties op dit voorontwerp hebben niet geleid tot wijzigingen en/of aanpassingen van het bestemmingsplan.

  Lees meer
 • Holland Ladies Tour in Gennep

  (24-07-2017)

  Net als vorig jaar is Gennep deze zomer weer onderdeel van de Boels Ladies Tour. Dit jaar finishen de dames echter niet in Gennep.
  Wel start deze belangrijkste etappekoers voor vrouwen van ons land, een UCI Women's WorldTour-wedstrijd, op 1 september 2017 (de vierde etappe) op de Markt in Gennep. De finish is die dag in Weert.

  Lees meer
 • Livestream ooievaarsnest

  (21-07-2017)

  Op 20 juli 2017 is de livestream via Beleefdelente.nl (Vogelbescherming Nederland) uitgegaan en zijn de ooievaars op het Gennepse stadhuis weer te volgen via onze eigen website: www.gennep.nl/ooievaar. De beide jongen kunnen inmiddels vliegen, maar komen nog regelmatig terug op het nest. Totdat ze de wijde wereld intrekken. Hopelijk volgt er volgend jaar weer een mooi nest met jongen. U kunt de laatste blog van Leo Daanen (STORK) en een compilatiefilmpje nog vinden op www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar.

 • Informatieavond Handhavingsbeleid gemeente Gennep

  (21-07-2017)

  Er zijn 388 gemeenten in Nederland en deze gemeenten voeren veel landelijke wetten uit. Maar over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen; zaken die vaak direct invloed hebben op inwoners en bedrijven. Zo ook handhaving, het controleren op naleving van de regels en zo nodig waarschuwen of straffen.
  In het gemeentelijk handhavingsbeleid worden de kaders vastgelegd en prioriteiten bepaald.

  Lees meer
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo

  (13-07-2017)

  Deze maand voert de gemeente Gennep een cliëntervaringsonderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en de Participatiewet uit.

  Lees meer
 • Herken en voorkom drugscriminaliteit

  (05-07-2017)

  Drugspanden, wietzolders en drugslabs zijn overal. Op het platteland en in de stad, in keurige wijken en in minder goede wijken. Afgelegen of dicht bewoond. De laatste tijd lijken dit soort activiteiten, met name de wietplantages en drugslabs, meer naar de buitengebieden (van Limburg) te verschuiven. Die ruimte willen wij in onze gemeente en regio niet geven. De politie doet er alles aan om drugshandel en -productie tegen te gaan, omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving, enorm is. Uw hulp is daarbij hard nodig!

  Lees meer
 • Extra raadsvergadering op maandag 10 juli

  (05-07-2017)

  Op 10 juli a.s. zal er een extra raadsvergadering plaatsvinden, voorafgegaan door een vergadering van de commissie R&E, over het raadsvoorstel Koningsven-De Diepen en de gevolgen voor de Ringbaan/Leembaan.

  Lees meer
 • Nieuwe verkeerssituatie Willem Boyeweg

  (05-07-2017)

  Op vrijdag 7 juli worden de fysieke verkeersmaatregelen aangebracht voor de zogenaamde ‘knip’, een afsluiting voor motorvoertuigen, in de Willem Boyeweg in Gennep, ter hoogte van de Rijssenbeeklaan en Dr. Ariënsstraat.
  Aan deze afsluiting is een heel traject voorafgegaan waarbij VVN, de werkgroep Willem Boyeweg, Basisschool De Ratel, Wijkraad Gennep-Zuid en de gemeente Gennep hebben samengewerkt.
  Vanaf 10 september 2016 heeft het verkeersbesluit voor deze fysieke afsluiting voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Na het traject rond ingebrachte zienswijzen doorlopen te hebben, kunnen we nu overgaan tot uitvoering van de fysieke afsluiting op de Willem Boyeweg.

  Lees meer
 • Maaiwerkzaamheden A77

  (28-06-2017)

  In de week van 10 t/m 16 juli gaat Rijkswaterstaat Oost Nederland maaiwerkzaamheden uitvoeren bij diverse wegen, waarbij kortdurende omleidingen van maximaal 1 uur worden ingesteld. De werkzaamheden vinden onder andere plaats aan de A77, waarbij voor de toerit en afrit Gennep een kortdurende afsluiting/omleiding geldt. Daarvoor worden een tekstwagen en omleidingsborden ingezet. Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl.

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen Jeugdvierdaagse Ottersum

  (28-06-2017)

  Dit jaar vindt de 60e editie van de Jeugdvierdaagse Ottersum plaats! Een mooie traditie waarvan het organisatiestokje telkens trouw wordt overgenomen door nieuwe organisatoren.

  Lees meer
 • Waterklaar - koppel uw regenpijp af en ontvang subsidie

  (28-06-2017)

  Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten; droge dagen afgewisseld door hevige stortbuien. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in uw omgeving te voorkomen en om de grondwaterspiegel op peil te houden. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen; alleen met uw hulp maken we het verschil!

  Lees meer
 • Historisch weekend 1 en 2 juli

  (28-06-2017)

  Oude tijden herleven wanneer Gennep tijdens het historisch weekend in de sfeer komt van het begin van de 17e eeuw, de tijd waarin het 400-jarig Stadhuis in gebruik werd genomen.
  Met authentieke marktkramen, historische kostuums, oude ambachten, vergeten groenten, laat-middeleeuwse spelen en heel veel muziek.

  Lees meer
 • Bestrijding eikenprocessierups

  (27-06-2017)

  In het voorjaar en de vroege zomer kunnen we last hebben van de eikenprocessierups. Op de locaties (met name in de buitengebieden van de verschillende kernen)  waar de rups meerdere keren is gesignaleerd, wordt daarom door een gespecialiseerd bedrijf gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze werkzaamheden kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

  Lees meer
 • Grensoverschrijdende fietsdag - zondag 2 juli

  (26-06-2017)

  De Niederrheinischer Radwandertag is een uniek (gratis) fietsevenement door een grenze(n)loos groene regio, voor jong en oud!  Tijdens de 26ste Niederrheinischer Radwandertag worden er in totaal 72 grensoverschrijdende fietsroutes aangeboden, vanaf 63 plekken aan de Rijn en de Maas. Bij de startlocaties en eindbestemmingen is er tussen 10.00 en 17.00 uur van alles te beleven, zoals muziek, infostands en een tombola.

  Lees meer
 • Werkzaamheden riolering Bredeweg/Achterbroek

  (20-06-2017)

  Vanaf 26 juni starten werkzaamheden aan het riool in de Bredeweg (Ottersum) en Achterbroek (Milsbeek).
  Het riool krijgt daar een nieuwe binnenkant (relining). 
  De werkzaamheden vinden plaats op 26 en 27 juni en 11 t/m 14 juli.

  Lees meer
 • Voorjaarsnota 2017 vastgesteld

  (06-06-2017)

  Op 23 mei hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de nieuwe begroting. De voorjaarsnota is de opmaat hiervoor. Burgemeester en wethouders streven een solide financieel beleid na. De financiële positie van de gemeente is goed. Ook inclusief het nieuwe beleid dat in de Voorjaarsnota is opgenomen, is de begroting 2018 en meerjarenbegroting sluitend, maar er blijft weinig ruimte over. Het college is daarom terughoudend met het oppakken van nieuw beleid.

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen en decibellen tijdens motortocht

  (05-04-2017)

  Op zaterdagochtend 8 april start de benefietmotortocht ‘Peringatan Ride Out 2017’ vanuit de Vogelbuurt in Gennep. Dit brengt een aantal verkeersmaatregelen en de nodige decibellen met zich mee.

  Lees meer
 • Helpt u de bijen aan een fleurige, gedekte tafel?

  (05-04-2017)

  Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie hebben de handen ineengeslagen om het landschap in het buitengebied van de gemeente Gennep te versterken en bij-vriendelijk te maken. De eerste stap in dit traject is het realiseren van bloemrijke (akker)randen, strookjes en overhoekjes.

  Lees meer
 • Limburgse Watertaps weer aangesloten

  (29-03-2017)

  Vanaf volgende week kan er weer lekker drinkwater getapt worden in het Limburgse straatbeeld.  Liefhebbers van Limburgs water en voorbijgangers kunnen gratis gebruik maken van de WML Watertap. Limburgse deelnemende gemeenten en bedrijven onderstrepen hiermee hun gastvrije karakter.

  Lees meer
 • Onderzoek naar snel internet: hoge respons

  (14-03-2017)

  Onlangs is in alle kernen van de gemeente Gennep een enquête gehouden over de behoefte aan snel internet, bijvoorbeeld in de vorm van een glasvezelnetwerk. Ruim 34% van de inwoners die de enquête ontvingen, heeft gereageerd. De hoge respons lijkt ingegeven door de kwaliteit van de dienstverlening van de providers. De helft van de geënquêteerden is namelijk ontevreden over de kwaliteit en snelheid van het internet. Daarnaast vindt 77% dat een glasvezelnetwerk een bijdrage levert aan de leefbaarheid in hun woonplaats.

  Lees meer
 • Starterslening met aanpassingen “onder de motorkap”

  (12-09-2016)

  Starters die hun eerste huis kopen in de gemeente Gennep, kunnen gebruik maken van de Starterslening. Het blijft de lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Nationale Hypotheek Garantie. Wel veranderen er vanaf 2017 een aantal kenmerken “onder de motorkap”.

  Lees meer
 • Geplande verkeersprojecten 2016/2017

  (08-08-2016)

  Eind april 2016 zijn de prioriteiten bepaald voor werkzaamheden en projecten op het gebied van verkeer. Via dit bericht geven we aan welke activiteiten – naast de afhandeling van vragen en meldingen – nog dit jaar op de planning staan.

  Lees meer
 • Vanaf 10 september code 95 nodig op rijbewijs categorie C

  (05-08-2016)

  Bent u beroepschauffeur en wilt u dat blijven? Dan moet u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs (categorie C) hebben staan.
  Om deze code 95 te krijgen dient u 35 uur nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur praktijk. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

  Lees meer
 • Doe mee met de Grote Clubactie

  (26-07-2016)

  Extra inkomsten voor de club? Doe mee met de Grote Clubactie! Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al meer dan 40 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken. De vereniging verkoopt loten en van de omzet gaat 80% direct naar de clubkas. De 6.000 verenigingen die jaarlijks meedoen, halen gemiddeld een bedrag op van 1.400 euro door loten te verkopen.

  Lees meer
 • Burgerjaarverslag 2015

  (30-06-2016)

  In het Burgerjaarverslag van de gemeente Gennep, de terugblik op 2015, vindt u cijfers over Gennep in een handig overzicht met pictogrammen. 
  Van demografische gegevens en het aantal keukentafelgesprekken en meldingen, tot het aantal paspoorten dat in 2015 is verstrekt.

  Lees meer
 • Nieuwe editie krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  (22-06-2016)

  Op 22 juni valt samen met 1Gennep de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) bij u in de bus. Met deze uitgave informeren we u over (jeugd)zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep. Ook kunt u in deze krant lezen over initiatieven van inwoners, die aandacht hebben voor elkaar en die er samen voor zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente.

  Lees meer
Archief