Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • 16 lintjes in de gemeente Gennep

  (26-04-2017)

  Burgemeester De Koning reikte tijdens de lintjesregen op woensdag 26 april aan maar liefst zestien inwoners van de gemeente Gennep een Koninklijke Onderscheiding uit.

  Vanwege het grote aantal gedecoreerden werd de uitreiking verdeeld over twee locaties. Het eerste deel vond plaats in ‘De Uitkomst’ in Ven-Zelderheide en het tweede deel in zaal ‘Pica Mare’ in Gennep.

  Lees meer
 • Gezamenlijke dodenherdenking in Milsbeek

  (26-04-2017)

  Op donderdag 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse gezamenlijke dodenherdenking plaats in Milsbeek. De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in de kerk, bij het burgermonument en het militaire ereveld, waar het gemeentebestuur kransen zal leggen. De gemeente Gennep nodigt, naast diverse internationale gasten, al haar inwoners uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Lees meer
 • Nieuwe fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden-Limburg

  (26-04-2017)

  Elk jaar brengt Routebureau Noord- en Midden-Limburg een nieuwe fietsknooppuntenkaart uit. Op deze kaart staan alle wijzigingen die in het jaar daarvoor zijn doorgevoerd. Fietsers die een oude kaart, uitgegeven door het Routebureau (jaargang 2010-2016) hebben, kunnen deze kaart omruilen voor een nieuwe fietskaart (2017) met € 1,95 korting. De nieuwe kaart kost dan slechts € 1,00. Dit kan bij alle VVV-kantoren in de regio en de actie is heel 2017 geldig.

  Lees meer
 • Gemeente neemt bouwheerschap IKC op zich

  (26-04-2017)

  Al geruime tijd buigt de gemeente Gennep zich over de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Picardie in Gennep. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken scholen: Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst Voorontwerpbestemmingsplan Kasteelstraat-Hoofdstraat, Heijen

  (21-04-2017)

  Op 24 april 2017 organiseert de gemeente Gennep een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kasteelstraat-Hoofdstraat Heijen’.
  Het betreft een nieuw bestemmingsplan voor het agrarische perceel dat ingeklemd ligt tussen de Kasteelstraat en de Hoofdstraat te Heijen.
  De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor van Gennep (Ellen Hoffmannplein 1) tussen 19.30 uur en 21.00 uur. U kunt die avond binnenlopen en het plan bekijken. Ter plaatse zijn deskundigen aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

 • Exploitant gezocht voor camperplaatsen

  (21-04-2017)

  De gemeente Gennep is op zoek naar ondernemers, verenigingen of stichtingen die interesse hebben in het beheer en onderhoud van de camperplaatsen op De Diepen te Milsbeek en/of op het Martinushof te Gennep.

  Lees meer
 • Parkeerplaatsen Martinushof

  (19-04-2017)

  Op maandag 1 mei start Gebra Infra B.V. met het aanpassen van de parkeerplaatsen in Martinushof, Gennep.

  Lees meer
 • Aangepaste openingstijden

  (13-04-2017)

  Tijdens de volgende (feest)dagen is ons gemeentekantoor gesloten:

  Lees meer
 • Kledingbank komt weer naar Gennep

  (12-04-2017)

  Gemeente Gennep werkt samen met de Kledingbank. Deze stichting lijkt op de meer bekende voedselbanken, maar ze verstrekt kledingpakketten. De Kledingbank werkt provinciaal, het ‘hoofdkwartier’ bevindt zich in Maasbracht. Maatschappelijke hulpverleners kunnen gezinnen of personen in nood een doorverwijzing voor de Kledingbank geven.

  Lees meer
 • Doorstart Stichting Wensbus Gennep

  (12-04-2017)

  De organisatie van de Wensbus nam vorige week een gloednieuwe leasebus in gebruik.

  Lees meer
 • Oplaadpunten elektrische auto

  (12-04-2017)

  In opdracht van de gemeente Gennep, en als onderdeel van het regionale project ‘Trensportal’, gaat Nuon-Heijmans een aantal centraal gelegen parkeerplaatsen in de gemeente Gennep voorzien van elektrische laadpalen. Deze kunnen door iedereen met een laadpas gebruikt worden. Voor de definitieve locaties wordt nog een verkeersbesluit genomen.

  Lees meer
 • Informatieavond ‘In veilige handen’ - 12 april

  (11-04-2017)

  Helaas is het thema seksueel misbruik in de sport de laatste tijd weer actueel in de media. Daarom organiseert de gemeente Gennep samen met Jeugdwerk Limburg en Clubtotaal op 12 april een informatieavond ‘In veilige handen’. ‘In veilige handen’ is een methodiek ter voorkoming van seksueel misbruik van minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking.

  Lees meer
 • Verkeersmaatregelen en decibellen tijdens motortocht

  (05-04-2017)

  Op zaterdagochtend 8 april start de benefietmotortocht ‘Peringatan Ride Out 2017’ vanuit de Vogelbuurt in Gennep. Dit brengt een aantal verkeersmaatregelen en de nodige decibellen met zich mee.

  Lees meer
 • Helpt u de bijen aan een fleurige, gedekte tafel?

  (05-04-2017)

  Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie hebben de handen ineengeslagen om het landschap in het buitengebied van de gemeente Gennep te versterken en bij-vriendelijk te maken. De eerste stap in dit traject is het realiseren van bloemrijke (akker)randen, strookjes en overhoekjes.

  Lees meer
 • Informatieavond voor en over statushouders - 10 april

  (05-04-2017)

  Op 10 april 2017 organiseert de gemeente Gennep een informatieavond voor en over vluchtelingen met een verblijfsvergunning.  Het doel van de avond is ontmoeten en informeren.

  Lees meer
 • Limburgse Watertaps weer aangesloten

  (29-03-2017)

  Vanaf volgende week kan er weer lekker drinkwater getapt worden in het Limburgse straatbeeld.  Liefhebbers van Limburgs water en voorbijgangers kunnen gratis gebruik maken van de WML Watertap. Limburgse deelnemende gemeenten en bedrijven onderstrepen hiermee hun gastvrije karakter.

  Lees meer
 • Denk mee over het nieuwe Duurzaamheidsplan - 29 maart

  (27-03-2017)

  Werken aan duurzaamheid kan de gemeente niet alleen. Daarom willen wij met onze inwoners in gesprek om samen invulling te geven aan ons nieuwe duurzaamheidsplan. Op 29 maart 2017 organiseren we een tweede bijeenkomst. Deze avond blikken we terug op de eerste bijeenkomst (van 25 januari 2017), laten we ons inspireren door bestaande initiatieven en maken we de doorvertaling naar de gemeente Gennep. Wat is hier mogelijk en wie moet dat gaan doen?

  Lees meer
 • Landelijke Compostactie 2017

  (21-03-2017)

  Als dank voor het gescheiden aanleveren van gft- en groenafval, delen we tijdens de Landelijke Compostactie gratis compost uit aan alle inwoners van de gemeente Gennep. Een mooie kans om kennis te maken met een product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. De Landelijke Compostactie wordt in 2017 voor de elfde keer gehouden. Elk jaar wordt de actie groter, bekender en succesvoller.

  Lees meer
 • Extra subsidie voor afkoppelen regenwater

  (21-03-2017)

  Gemeente Gennep stelt dit jaar samen met Waterschap Peel en Maasvallei extra subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Dat draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Private partijen die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een normaal woonhuis acht euro per vierkante meter.
   

  Lees meer
 • Inloopavond werkzaamheden Nieuwwijkstraat - 21 maart

  (20-03-2017)

  De gemeente Gennep wil de riolering in de Nieuwwijkstraat in Heijen vervangen en een stelsel voor het opvangen van hemelwater aanleggen. Gelijktijdig wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Hiervoor is een Voorlopig Ontwerp opgesteld, dat tijdens een bewonersavond op dinsdag 21 maart wordt gepresenteerd. Omwonenden hebben daar de gelegenheid om vragen te stellen en hun wensen/meningen te uiten.

  Lees meer
 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Gennep

  (16-03-2017)

  Hier vindt u de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017 voor de gemeente Gennep.

 • Onderzoek naar snel internet: hoge respons

  (14-03-2017)

  Onlangs is in alle kernen van de gemeente Gennep een enquête gehouden over de behoefte aan snel internet, bijvoorbeeld in de vorm van een glasvezelnetwerk. Ruim 34% van de inwoners die de enquête ontvingen, heeft gereageerd. De hoge respons lijkt ingegeven door de kwaliteit van de dienstverlening van de providers. De helft van de geënquêteerden is namelijk ontevreden over de kwaliteit en snelheid van het internet. Daarnaast vindt 77% dat een glasvezelnetwerk een bijdrage levert aan de leefbaarheid in hun woonplaats.

  Lees meer
 • Werkzaamheden A77 hervat

  (14-03-2017)

  Na uitstel i.v.m. de recente vorstperiode worden de avond- en nachtelijke onderhoudswerkzaamheden aan de A77 (tussen knooppunt Rijkevoort en de Duitse grens) vanaf zaterdag 18 maart weer hervat. 

  Lees meer
 • 'Gratis' bezwaar tegen de WOZ-waarde

  (07-03-2017)

  Op diverse media verschijnen berichten van WOZ-bureaus en makelaars die namens u bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren daarbij slogans, zoals "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!". Dit klinkt mooi, maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Het is goed om te weten dat deze bureaus vergoedingen krijgen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Deze bureaus kunnen hier tot wel €700,- per bezwaar aan verdienen.

  Lees meer
 • Nieuwe drie-in-een-regeling Duurzaam Thuis van start

  (01-02-2017)

  Eigenaar-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning kunnen voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning de nieuwe stimuleringslening ‘Duurzaam Thuis’ aanvragen. Ook de kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden als het gaat om voorbereidende maatregelen om levensloop- en/of duurzame maatregelen te treffen.

  Lees meer
 • Laag inkomen? Goed verzekerd, tegen een gunstige prijs

  (24-11-2016)

  Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2017 een basis en aanvullende zorgverzekering met korting afsluiten. De gemeente Gennep heeft daar weer afspraken over gemaakt met CZ en VGZ.

  Lees meer
 • Starterslening met aanpassingen “onder de motorkap”

  (12-09-2016)

  Starters die hun eerste huis kopen in de gemeente Gennep, kunnen gebruik maken van de Starterslening. Het blijft de lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door Nationale Hypotheek Garantie. Wel veranderen er vanaf 2017 een aantal kenmerken “onder de motorkap”.

  Lees meer
 • Geplande verkeersprojecten 2016/2017

  (08-08-2016)

  Eind april 2016 zijn de prioriteiten bepaald voor werkzaamheden en projecten op het gebied van verkeer. Via dit bericht geven we aan welke activiteiten – naast de afhandeling van vragen en meldingen – nog dit jaar op de planning staan.

  Lees meer
 • Vanaf 10 september code 95 nodig op rijbewijs categorie C

  (05-08-2016)

  Bent u beroepschauffeur en wilt u dat blijven? Dan moet u uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op uw rijbewijs (categorie C) hebben staan.
  Om deze code 95 te krijgen dient u 35 uur nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur praktijk. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig.

  Lees meer
 • Doe mee met de Grote Clubactie

  (26-07-2016)

  Extra inkomsten voor de club? Doe mee met de Grote Clubactie! Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al meer dan 40 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken. De vereniging verkoopt loten en van de omzet gaat 80% direct naar de clubkas. De 6.000 verenigingen die jaarlijks meedoen, halen gemiddeld een bedrag op van 1.400 euro door loten te verkopen.

  Lees meer
 • Burgerjaarverslag 2015

  (30-06-2016)

  In het Burgerjaarverslag van de gemeente Gennep, de terugblik op 2015, vindt u cijfers over Gennep in een handig overzicht met pictogrammen. 
  Van demografische gegevens en het aantal keukentafelgesprekken en meldingen, tot het aantal paspoorten dat in 2015 is verstrekt.

  Lees meer
 • Nieuwe editie krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  (22-06-2016)

  Op 22 juni valt samen met 1Gennep de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) bij u in de bus. Met deze uitgave informeren we u over (jeugd)zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep. Ook kunt u in deze krant lezen over initiatieven van inwoners, die aandacht hebben voor elkaar en die er samen voor zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente.

  Lees meer
Archief