Gemeenteraadsverkiezing 2018

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018.
Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014
Hieronder vindt u informatie over de gemeenteraadsverkiezing in onze gemeente en het raadgevend referendum.

Zie ook:

Raadgevend referendum

Op 21 maart 2018 vindt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing. Deze wet bepaalt:
· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.
U kunt op 21 maart aangeven of u voor of tegen deze wet bent.
De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De regering mag daarna zelf beslissen of de wet doorgaat. Ze kunnen de wet ook aanpassen.

De tekst van de wet (Wiv) is vanaf 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis van Gennep in te zien.
U kunt de tekst ook vinden op www.elkestemtelt.nl en  www.referendumwiv2017.nl.

 • Stemlokalen gemeente Gennep 2018

  Op de volgende locaties kan op woensdag 21 maart 2018 worden gestemd t.b.v. de gemeenteraadsverkiezing:

  Lees meer
 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing gemeente Gennep 2018

  In de bijlage staan alle partijen en hun kandidaten in een overzicht.

  Lees meer
 • Verkiezingsmagazine en verkiezingsavond

  Ook dit jaar verschijnt er weer een verkiezingsmagazine en wordt er een verkiezingsavond (lijsttrekkersdebat) gehouden.

  Lees meer
 • Wie is kiesgerechtigd?

  Lees hier of je kiesgerechtigd bent voor de gemeenteraadsverkiezingen en/of het raadgevend referendum.

  Lees meer
 • Iemand machtigen, stemmen vanuit het buitenland

  • Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Dan is er een verschillende procedure voor personen die binnen dezelfde gemeente wonen en daarbuiten.
  • Bent u tijdens de verkiezingen in het buitenland? Dan kunt u meestal toch stemmen.
 • Kandidatenlijsten (ter inzagelegging)

  Kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gecontroleerd op geldigheid door het centraal stembureau. Daarna liggen de lijsten ter inzage.
  Op deze pagina vindt u de bekendmakingen over deze officiële onderdelen van de gemeenteraadsverkiezing. 

  Lees meer
 • Landelijk Referendum - Tekst Wiv 2017 in te zien op gemeentekantoor

  De volgende publicatie rond de 'Verkrijgbaarstelling tekst Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017' staat ook in de VIA Gennep van 7 februari 2018:

  Lees meer