Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

Informatie over de werkwijze van de raad, de diverse commissies, het presidium.

Link

Raadscommissies

De commissies Bestuur & Organisatie, Ruimte & Economie, Samenleving & Milieu adviseren de raad.

meer info

Spreekrecht

Spreekrecht aanvragen voor een onderwerp op de raadsagenda.

Link

Samenstelling gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden van de gemeente Gennep?

Link

Live beluisteren en terugluisteren

Raads- en commissievergaderingen beluisteren (extern).

Link

Rekenkamer

Doet onafhankelijk onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van gemeentelijke beleid.

Link

Agenda Raad/Commissies

Kalender met de agenda van de raad/commissies per vergadering, met bijbehorende stukken.

Link

Instrumenten van de raad

Moties, amendementen, raadsonderzoek en raadsenquête, vragenuur, et cetera.

Link

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Link